Monday, April 26, 2010

گفتگو با ناهوكو تاواراتاني پژوهشگر ژاپني

فارسي، زبان عاشقان

چه زيباست اين دنيا
فاني ست، اما دوست داشتني
در كوه صداي كوه، در رود صداي رود
و در جنگل درختان كاج صداي باد مي پيچد
آنچه خوانديد شعري زيبا از شاعر معاصر ژاپني كي تاهارا هاكوشو است كه خانم ناهوكو تاواراتاني پژوهشگر و مترجم آن را به فارسي برگردانده است
تاواراتاني متولد 1957 در ژاپن، از سال 64 در ايران زندگي مي كند و در طول دو دهه ي اخير در معرفي فرهنگ ژاپني به جامعه ي فارسي زبان كوشيده است
ناهوكو تاواراتاني در سال 1383 دكتراي خود را در زمينه ي زبان و ادبيات فارسي دريافت كرد و پس از تدريس در دانشگاه تهران به پژوهش در ادبيات تطبيقي روي آورد
در يك صبح زمستاني كه برف تهران را سپيد كرده بود خانم تاواراتاني را ملاقات كردم. او بسيار ساده و صميمي به پرسش هاي من پاسخ گفت
گفتگويم را با تاواراتاني مي خوانيد. هنگامي كه او درباره ي فردوسي و حافظ سخن مي گفت هيچ وقت فراموش نمي كنم چرا كه تاواراتاني با تمام احساسات انساني و با قلبي سرشار از هم آوايي آنها را ميراث بزرگ فرهنگي همه ي جهانيان مي خواند. علاقه ي او به زبان فارسي و ايران در اين جمله خلاصه شده است كه همه ي مردم ايران شاعرند
چرا به زبان فارسي علاقمند شديد؟
اولين برخورد من با زبان فارسي كاملاً اتفاقي بود. در دانشگاهي كه من در آنجا دورة ليسانس را مي گذراندم، دانشجوياني بودند كه زبان فارسي را در حد مبتدي از يك استاد زبان شناسي ياد گرفته بودند. وقتي وارد دانشكده شدم، آن استاد به دانشگاه ديگر منتقل شده بود اما بچه ها مي خواستند اندك معلوماتي كه دربارة فارسي به دست آورده بودند از يادشان نرود، بنابراين به دانشجويان تازه وارد پيشنهاد دادند كه با هم فارسي بخوانيم. من فارسي را با آنها شروع كردم. بعد از آمدن به ايران براي پر كردن اوقات فراغت به خواندن كتابهاي ادبيات معاصر ايران پرداختم و كم كم به فارسي علاقمند شدم.
به نظر شما مهمترين ويژگي زبان فارسي چيست؟
قدمت و چندان در دستخوش تغيير قرار نگرفتن آن. مردم جهان بايد غبطه بخورند كه ايرانيان آثار ادبي چند قرن پيش كشورشان را به راحتي مي خوانند و درك مي كنند
بزرگترين شاعر فارسي زبان كيست؟
به نظر من مردم ايران همه شاعرند و خوب هم اثر شاعرهاي بزرگ را حفظ كرده اند و به كار مي برند
يكي از شرايط مهم يك شاعر بزرگ اين است كه واژگان يك زبان را به جا بتواند به كار برد. واژگان كه گفتم منظورم اين است كه فخرفروشي نكند. به نظر من شعر فردوسي در شاهنامه پر از واژگان ساده و عادي است و اين نقطه قوت اوست. اما بعضي شاعران ظرافت انتخاب واژگاني كمتري داشته اند
داشتن اطلاعات جداي از شعر مانند دانش تاريخ و اسطوره شناسي هم بسيار مهم است
فردوسي و حافظ بسيار روان شعر سروده اند و با سادگي به مقصود رسيده اند اين دو ميراث بزرگ زبان فارسي هستند
من به فال حافظ اعتقاد دارم. فردوسي و حافظ براي من بسيار عزيز هستند
از شعراي معاصر هم سهراب سپهري و فروغ فرخزاد را دوست دارم
خانم تاواراتاني تا كنون چه كتابهايي به زبان فارسي منتشر كرده ايد؟
«شعراي بزرگ معاصر ژاپن» (انتشارات توس، 1377)، «پيوند آيين بودا و عرفان اسلامي» مجموعة سخنراني هاي پرفسور موري موتو» (نشر پژواك كيوان و مركز بين المللي گفت و گوي تمدن ها، 1383) و «مار و كاج»( انتشارات بهجت 1385)
دكتر تاواراتاني طي سالهاي 1368 تا 1376 زبان و ادبيات ژاپني در دانشگاه تهران تدريس كرده است.
موقعيت آيين بودا در ايران چگونه بوده است؟
روايتي وجود دارد كه بودا براي ترويج آيين بودايي به سيستان ايران آمده است و خاندان برمكيان در ايران اصلاً بودايي بوده اند و برمكي نام يكي از درجات بودائيان است
در دوره ي ساسانيان هم آيين بودا رواج داشته است. بيشتر از آنچه كه تصور مي شود، بودائيان در ايران حضور داشتند و عرفاي و حكماي ايراني در ايران از اين حضور استفاده كرده است
معبد نوبهار در همدان از نشانه هاي حضور بودائيان هستند
ويژگي شعرهاي معاصر ژاپن چيست؟
حدود 140 سال پيش ژاپن وارد دوران تجدد گرايي شده است كه همه چيز ناگهان تغيير كرد. در دوران امپراتور ميجي، افكار اروپايي وارد ژاپن شد
تحت تاثير اين مكاتب ادبي و فكري شعري ژاپن هم تغيير كند
يكي از بزرگترين تغييرات شعر آن دوران را مي توان گفت كه بر اساس تجربيات شعرا، شعر سروده شود
قبل آن شعر يك وسيله ي فرهنگي و معاشرتي انگاشته مي شود. كساني كه در طبقه ممتاز جامعه باشند لازم بود كه در صورت لزوم در مهماني يا مجلس مناسبتي بطور في البداهه شعر بگويند و اين نشانه ي سواد و معلومات آن شخص بود مناظر زيبا و جاهاي ديدني زيباي ژاپن ممكن است توسط آن شخص ديده نشده باشد و با اين وجود توسط او در شعر توصيف مي شد. اما در شعر جديد اين روش بشدت محكوم شد و شاعران بر اساس تجربيات و احساسات واقعي خودشان شعر مي سرودند و اين رويكرد همچنان ادامه دارد
راز موفقيت امپراتور ميجي در ژاپن چه بود؟
همزمان با امپراتورميجي، امير كبير در ايران هم به نوآوري روي آورد. رمز موفقيت امپراتور ميجي شجاعت پذيرش فرهنگ جديد و همراهي مردم ژاپن بوده است
اشتراكات فرهنگي ايران و ژاپن از ديدگاه شما چيست؟
رفتار ايرانيان و ژاپني ها بسيار شبيه به هم است براي مثال آنها اهل تعارف هستند و سعي مي كنند به جاي اين كه صريح صحبت كنند مودبانه منظورشان را با بيان مي كنند. همچنين آنها سنت گرا هستند و به سنت ها و آدابي كه از گذشتگان به آنها رسيده است وفادار هستند. اين دو به نظر من مهمترين شباهت هاي فرهنگي اين دو ملت است
امكان دارد يك نمونه از هم آوايي فرهنگ ايران و ژاپن براي ما بگوييد؟
تولد ميترا، ايزد روشنايي در فرهنگ ايراني از سنگي صخره اي و آماته را سو از خورشيد در فرهنگ ژاپني از اتاقك صخره اي از همانندي هاي خجسته فرهنگ ايران و ژاپن است
فعاليت هاي پژوهشگران ايراني درباره ي فرهنگ ژاپني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
فعاليتشان در تمام جهات صورت نمي گيرد و خيلي سليقه اي عمل مي شود. به نظر مي رسد فقط بازار «هايكو» و «ذن» رونق دارد و در اين زمينه ها كتب زيادي منتشر مي شود. به عبارت ديگر چيز جديدي در فعاليت پژوهشگران ايراني ديده نمي شود
براي شناخت بهتر فرهنگ ژاپني چه توصيه اي به ايرانيان داريد؟
مطالعة كتاب هاي و جمع آوري اطلاعات را توصيه مي كنم. به علاوه قضاوت عجولانه نكنند تا به طور صحيح برداشت از فرهنگ ژاپن صورت بگيرد
در «مار و كاج» چه نكته جالب توجهي بود كه باعث شد شما سراغ بررسي اين نمادها در ادبيات ايران و ژاپن برويد؟
همان طور كه در مقدمه كتاب نوشته ام، اين دو، سمبل مرگ و زندگي هستند، هم مرگ و هم زندگي. اين ويژگي توجة من را جلب كرد
ره آورد يادگيري زبان خارجي براي هر فرد چه مي تواند باشد؟
نزديك بيست سال در كشور گل و بلبل زندگي مي كنم. يكي از تجربيات بي مقداري كه به دست آورده ام اين است كه تفكرات و فعاليت هاي ذهني انسان ها در عمق به يك ريشه مي رسند. از وقتي كه يادگيري زبان فارسي را شروع كردم، هميشه اين گفتة گوته در ذهنم بوده و هست، كه مي گويد: «كسي كه فقط يك زبان را مي شناسد، در واقع آن زبان را هم نمي شناسد.» صحت فرمايش گوته را با چشم خودم ديدم؛ به اين معني كه هر چه بيشتر با زبان فارسي آشنا مي شدم، احساس مي كردم كه شناختم از زبان ژاپني هم بيشتر مي شود. و همراه با آن، احساسي كه در آغاز نوشتم در من بيدار شد
فعلاً با صحيح يا غلظ بودن نظرية همريشگي تفكرات و فعاليت هاي ذهني انسان ها كاري ندارم، زيرا موضوعي به اين مهمي را نمي توان در رساله اي چنين مختصر جاي داد
اما به كساني كه آن نظريه را غلط مي دانند با جرأت مي گويم كه قبل از اينكه قضاوت عجولانه بكنند، وقت بيشتري روي مطالعه و جمع آوري اطلاعات بگذارند. به نظر من ضعف اطلاع رساني يكي از عمده ترين دلايل كژروي و كندي در طي كردن مسير به مقصدي به نام درك درست از همديگر است
به عنوان يك پژوهشگر ژاپني در زمينه فرهنگ ايران چه پيامي براي مردم ايران داريد؟
مطالعه كنيد تا دربارة كشور خود بدانيد، زيراچه بخواهيد چه نخواهيد ريشة شما از آنجا آب مي خورد. منظورم از مطالعه، مطالعة كتاب ها در موضوعات گوناگون است. به علاوه نبايد از فرهنگ ديگر كشورهاي جهان غافل باشيد، زيرا از طريق مقايسه كردن فرهنگ خودي با فرهنگ ديگران، شناخت دقيق فرهنگ خودي ميسر مي شود
يك خاطره ي خوب از ايران براي ما تعريف كنيد؟
نخستين باري كه تاريخ ايران را خواندم در دبيرستان بود. بسيار در كتاب تاريخ دنيا بخشي از كتاب درسي به ايران اختصاص يافته بود

شكوه سلسله هخامنشيان، زيبايي اصفهان و تعبير نصف جهان و ملي كردن صنعت نفت و شخص دكتر محمد مصدق براي من به ياد ماندني بود
در آن سالها در كنكور هم سؤال اصفهان آمد كه من نصف جهان را به عنوان گزينه درست جواب دادم. هنگامي كه به ايران آمدم براي ماه عسل به اصفهان رفتم ميدان نقش جهان را ديدم و قانع شدم كه اصفهان، نصف جهان است و از اصفهان بسيار خوشم آمد
كدام خصوصيت ايراني ها براي شما جالب است؟
ايرانيان روي زبان فارسي تعصب خوبي دارند و اين بسيار مثبت است
سركار خانم تاواراتاني اگر امكان دارد در پايان مصاحبه يك حكايت ژاپني براي خوانندگان اعتماد ملي تعريف كنيد؟
در دوران امپراتور شومو در شهر نارا در معبدي بودايي كاهني زندگي مي كرد او هنگام مردن به شاگردانش وصيت كرد كه تا سه سال در اتاقش را باز نكنند. هفت هفته پس از مرگ كاهن شاگردان ديدند كه ماري بزرگ در آستانه اتاق ايستاده است
شاگردان از مار خواستند كه از در كنار رود و بعد با كمال تعجب يك اتاق پر از طلا پيدا كردند معلوم شد كه مار در حقيقت روح كاهن طمع كار است
ژاپني ها مي گويند مي توان قله ي كوه سومه رو را ديد اما قله كوه طمع را نمي توان ديد

جواد لگزیان

Tuesday, April 20, 2010

توصیه های 10 سال پیش ژاپنی ها برای نجات تهران از ویرانی زلزله

توصیه های 10 سال پیش ژاپنی ها برای نجات تهران از ویرانی زلزله

خبرگزاری مهر یک گزارش مطالعاتی را منتشر کرد که 10 سال پیش گروهی ژاپنی در مورد زلزله احتمالی تهران انجام داده بودند.

آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در فروردین 1378 برابر با مارس 1999 مطالعاتی میدانی در تهران را اغاز کرد و پس از 18 ماه تحقیق، گزارش آن را در آذرماه 1379، دسامبر 2000 تحویل مقامات ایران داد. من به تکرار جزئیات این گزارش نمی‌پردازم و اب در اسیاب زلزله سواران نمی‌ریزم و تنها در این ارتباط چند سوال دارم:

1- چرا این گزارش پس از قریب 10 سال، اکنون و در چنین شرایطی منتشر می‌شود؟

2- در این 10 سال چه اقداماتی برای اجرای پیشنهادات این تحقیقصورت گرفته است؟

3- در این گزارش مناطقی از تهران پرخطر تر و آسیب پذیر تر تشخیص داده شده است، چرا افکار عمومی به ویژه ساکنان آن مناطق از این تهدیدات مضاعف مطلع نشده‌اند؟

4- چرا هنگامی که 7 سال از مسکوت گذاشتن و به فراموشی سپردن این تحقیقات می‌گذشت و سایت بی‌بی‌سی فارسی مجددا گزارش تحقیقات جایکا را منتشر کرد (قریب 2.5 سال پیش) هیچ اقدامی صورت نگرفت؟

5- اکنون که مسئولین و خبرگزاری مهر مطرح کردن این گزارش رالازم دیده‌اند، چرا تنها بخش اول و دوم ان را که مربوط به تحلیل عواقب زلزله است منتشر کرده‌اند؟ چرا بخش سوم را که مختص به راه‌کارهای پیشگیری و مکانیزم کاهش تلفات بود حذف کرده‌اند؟ چرا به عدم بهبود بافت فرسوده شهر و سایر پیشنهادات عملی گروه جایکا که در این 10 سال می‌توانستند انجام دهند اشاره‌ای نکرده‌اند.

جهت قضاوت تهران‌نشینان و تمامی کسانی که عزیزی در تهران دارند در زیر بخشی از پیشنهادات گروه ژاپنی را می آورم که در اذرماه 1379 تحویل مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ داده شده بود تا همه ببینند که در این 10 سال مسئولین چه اقداماتی را انجام نداده‌اند.

«... جایکا توصیه می‌ کند که منابع مالی، تا حد امکان برای اقدامات پیشگیری و قبل از وقوع بلایا که در طرح تفصیلی مدیریت و پیشگیری بلایای طبیعی مشخص شده‌اند، اختصاص یابد.

منابع مالی مورد نیاز برای تامین بودجه عملیات عمده زیر در موردآمادگی در برابر بلایا، باید قبل از رویداد بحران در شهر توسعه یابد:

- تقویت و یا بازسازی مدارسی که از نظر سازه ‌ای آسیب‌پذیر هستند.

- تقویت و یا بازسازی ساختمان مراکز امداد رسانی اضطراری از قبیل ادارات دولتی، بیمارستانها و مراکز درمانی، ایستگاههای آنش ‌نشانی، مراکز راهنمایی و رانندگی و مراکز نیروی انتظامی که دارای سازه‌ های آسیب ‌پذیر هستند.

- تقویت و یا بازسازی سایر بناهای عمومی که دارای سازه آسیب‌پذیر هستند.

- تقویت و یا بازسازی پل‌هایی که دارای شالوده‌های سازه ‌ای ضعیف هستند و در مسیر شبکه راه تخلیه اضطراری واقع شده‌اند.

- بهبود راههای کم عرض که در شبکه راه تخلیه اضطراری قرار دارند.

- توسعه شبکه ارتباطی اضطراری بین مراکز ستادهای حوادث غیر مترقبه.

- توسعه مرکز ستادهای شهری، منطقه‌ای و ناحیه ‌ای حوادث غیر مترقبه.

- آماده‌سازی محل‌ های تجمع، فضاهای باز تخلیه و محل‌های خانه‌های موقت برای تخلیه‌شدگان.
- تأسیس انبارهای کالاهای ضروری و مراکز توزیع برای شهر و مناطق۲۲ گانه و انبارهایی برای ناحیه‌ ها و حوزه‌ های جمعیتی.

- نصب سامانه شیر ایمنی برای شبکه گاز طبیعی به منظور کاهش بلایای ثانویه.

- بهبود سایر شریان های حیاتی برای مقاومت در برابر زلزله.

- مهیا کردن وامهای خاص برای تقویت و بازسازی مسکن مجتمع و ساختمان‌های شخصی که دارای سازه‌ آسیب‌ پذیر هستند.

- توسعه مجدد فضاهای شهری با بذل توجه خاص به سازه‌ های ضعیف شهری و مناطق ساختمانی به شرح زیر:

۱- محل ‌های دارای راه‌های کم‌عرض و نامناسب (که برای عملیات امدادرسانی وسایل نقلیه، نامناسب است).

۲- مناطق با تمرکز جمعیت بالا که خانه‌ سازی با سازه آسیب‌ پذیر در آنها وجود دارد.

در ادامه این گزارش جایکا به میزان تخریب شریان‌های حیاتی شهرتهران شامل آب، برق، گاز و مخابرات پرداخته و با برآورد میزان خسارت در هر یک از این شریان‌ها راهکارهایی توصیه کرده است.

در پایان باید اشاره کنم که مشروح این گزارش و پیشنهادات در ارشیو سایت فارسی بی‌بی‌سی مورخ 31تیر 1386 و 1و2 مرداد 1386 قید شده است و خبرگزاری مهر مونتاژی از بخش یکم و دوم ان را بدون نام بردن از منبع منتشر کرده است .


Friday, April 16, 2010

خاتمی هم ممنوع الخروج شد وی برای شرکت در کنفرانسی عازم ژاپن بود


خاتمی هم ممنوع الخروج شد وی برای شرکت در کنفرانسی عازم ژاپن بود
جرس:
از سفر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، رئیس‌‌جمهوری سابق کشورمان به ژاپن جلوگیری به عمل آمده است. یک منبع مطلع با اعلام این خبر به خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلسپارلمان‌نیوز، گفت:قرار بود امشب سیدمحمد خاتمی برای شركت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عازم هیروشیمای ژاپن شود.
در این نشست علاوه بر بررسی ابعاد فاجعه آمیز حمله اتمی آمریكا به هیروشیمای ژاپن، ضرورت نابودی تمامی سلاح‌های هسته‌ای و چگونگی همكاری جهانی در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.
روز گذشته سایت آفتاب خبر از این سفر قریب الوقوع داده و نوشته بود : وی برای شرکت در نشستی با موضوع خلع سلاح جهانی ، پنج‌شنبه آینده به هیروشیما سفر خواهد کرد.
در این نشست روسای سابق کشورهای مختلف شرکت دارند.گفته می‏شود هیچ دیدار رسمی با مقامات ژاپنی برای خاتمی در نظر گرفته نشده است.
گفتنی است این اولین سفر خاتمی در چند ماه اخیر به خارج از کشور محسوب می‏شد.
به گزارش پارلمان‌نیوز، در حالی از سفر سیدمحمد خاتمی که با طرح ایده گفتگوی تمدن‌ها و استقبال وسیع جهانی از این ایده، اعتباری دوچندان برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل به ارمغان آورد، جلوگیری شده است که پیش از این برخی رسانه‌ها با فشار و جوسازی تلاش زائدالوصفی را با انتشار اخباری برای جلوگیری از خروج خاتمی برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی به عمل آوردند.
گفتنی است که طی دو ماه اخیر، تایید و تکذیب های فراوانی پیرامون خبر ممنوع الخروجی محمد خاتمی منتشر شده بود.
پیرو انتشار اخبار فوق الذکر، در دهم اسفندماه گذشته، یکی از منابع آگاهِ خبری، جزئیاتی از "توقیف و استرداد" گذرنامۀ سیاسی خاتمی را به جرس اطلاع داد و خاطرنشان کرده بود "ابتدای امر وزارت اطلاعات گذرنامۀ محمد خاتمی را از وزارت خارجه تحویل گرفته و توقیف می کند.
خبرهای پیرامون این موضوع بلافاصله با تیتر ممنوع الخروجی رئیس جمهور سابق منتشر شده و حجت الاسلام عباس امیری فرد، مشاور مصلحی و دبیر اجرائی جامعه وعاظ تهران نیز، آنرا در جریان یک تریبون اعلام می کند."
وی در یکی از محافل خصوصی روحانیون آن تشکل، ضمن بیان اینکه " خاتمی اخیرا قصد خروج از کشور را داشت"، از ممنوع الخروجی رئیس بنیاد باران خبر داده بود
این موضوع بعد از دو روز توسط برخی مقامات تکذیب گردید و خاطرنشان شد "گذرنامۀ سیاسی محمد خاتمی از وزارت اطلاعات اخذ شده به وی تحویل داده می شود."
گفتنی است از بعد از انتخابات 22 خرداد تاکنون از سفر تعداد زیادی از استادان، روزنامه نگاران و هنرمندان جلوگیری شده است.
روز گذشته هم اعلام شد که هر کسی می تواند ممنوع الخروجی خود را پیش از سفر از طریق اداره گذرنامه پی گیری نماید

Tuesday, April 13, 2010

اجرايي نو از ترانه سرزمين من با صداي يك بانوي ژاپني

اجرايي نو از ترانه سرزمين من با صداي يك بانوي ژاپني
برگرفته از
parsoma.com

سرزمين زادگاه و آشيانه يي فراموش نشدني است كه بو، رنگ، نور، آيين و فرهنگ آن به مردمش شناسنامه و هويت داده و در آنها ريشه مي كند . سرزمين بانگ زيبايي است كه هر كه آن را بشنود، به روياهاي خود باز مي گردد

آري دوست گرامي،سرزمين مهر مادريست كه هر چقدر كه از آن دور باشي نيز هرگز از دل برون نمي‌رود

به تازه گي ترانه زيبايي از «دريا دادور» خواننده و هنرمند ارجمند ايراني به نام «سرزمين من» با لهجه شيرين پارسي دري

ولي نمي دانم كه چراپس از شنيدن اين ترانه بسيار زيبا، اندوهي ژرف مرا فرا گرفت .چيزي ناآشنايي در درون قلبم جا گرفته بود كه با سرزمين پراميد و پرتوان ما ايرانيان همخواني نداشت . با جستجوي كوتاهي فهميدم كه اين ترانه را «امير جان صبوري» ترانه سراي افغاني براي ميهن خود افغانستان سروده كه سالها در جنگ و رنج و فغان است
ملودي ، ريتم و نام زيباي ترانه «سرزمين من» مرا به اين انديشه برد كه با قلم ناتوان خود سروده آن را نوسازي كرده و آن را با شناسنامه سرزمين خود ايران كهن وپرافتخارهمساز كنم . پس از چندي انديشه، سروده نويي را درست كردم وآن را براي خواندن به دست همسر ژاپني خود دادم كه افزون بر علاقمندي به فرهنگ و هنر ايراني، با فن موسيقي نيز بيگانه نيست

سروده نوسازي شده ترانه «سرزمين من» چنين است

ماه و ستاره من نور سپيده من
در هركجا، هميشه اهورايي راه من
خاك تو زرتشت من روح تو تو بر پشت من

مهر بود كيش من سرود و آيين من

سرزمين من شاهنامه، كاوياني

سرزمين من پارس پيشه آريايي

سرزمين من سبز، سپيد، سرخابي

سرزمين من

سرزمين من بدنبال آزادي

سرزمين من دربند ناآگاهي

سرزمين من پر دلير و صلح خواهي

سرزمين من

سرزمين من ايراني آزاده

سرزمين من ترك، كرد، پارس زاده

سرزمين من بخند كه آينده شاده،بخند كه آينده شاده

سرزمين من

اميدوارم كه ترانه نوسازي شده «سرزمين من» بتواند براي لحظات كوتاهي هم كه شده دل شنونده را به ژرفاي دامن سرزمين مادريمان ايران برده و با روح و روان او يكي شود