Monday, December 08, 2008

ايران از نگاه گردشگران ژاپني


كشور ايران به عنوان يكي از 10 كشور اول جهان از حيث دارا بودن پتانسيل هاي گردشگري شناخته شده، اما در پايين ترين نقطه از لحاظ جذب گردشگر قرار گرفته است كه اين بسيار جاي افسوس و تأمل دارد

خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ چندي پيش گروهي از فعالان صنعت گردشگري براي آموزش دوره‌هاي آموزشي گردشگري به كشور ژاپن اعزام شدند. امير اصلان زاده، مديرعامل هتل پنج ستاره پرديسان مشهد؛ در يادداشت خود درباره ديدگاه گردشگران ژاپني از موانع موجود بر سر راه ورود گردشگران به ايران نوشته است.

بحث توسعه گردشگري و جذب گردشگر و كسب درآمد توسط اين صنعت سبز، بحث تازه اي نيست بلكه سالهاست با آن دست و پنجه نرم مي كنيم. در اين مورد مقاله‌هاي فراواني ارائه شده و در دوره ها و مقاطع مختلفي به آن نيم نگاههايي شده است؛ اما ماحصل اين راه كارها كه توسط كارشناسان ارائه شده است آنقدر اندك و ناچيز هستند كه شايد حتي گام كوچكي هم از اين مسير طولاني نباشد؛ حال بايد ديد آيا راه كارهاي ارائه شده صحيح نبوده يا عملكرد و نظارت بر اجراي آنها ضعيف بوده است. راهكارهايي كه خود به آن اذعان داريم اما آنقدر از كنار آنها سهل گذر مي كنيم تا ديگران آن را به ما گوشزد كنند.

كشور ايران به عنوان يكي از 10 كشور اول جهان از حيث دارا بودن پتانسيل هاي گردشگري شناخته شده، اما در پايين ترين نقطه از لحاظ جذب گردشگر قرار گرفته است كه اين بسيار جاي افسوس و تأمل دارد و بدتر آنكه آنقدر در رفع مشكلات دانسته خود كه ما را به اين درجه تنزل داده است كوتاهي کرده ايم تا مجبور مي شويم گروههايي را براي فرا گرفتن آنچه خود از آن كاملا آگاهيم به كشورهاي مختلف بفرستيم تا دانسته هاي خود را از زبان آنان بشنويم و بياموزيم.

مقاله ذيل ديدگاه گردشگران ورودي از كشور ژاپن به جمهوري اسلامي ايران است كه به گروه منتخب جامعه گردشگري و هتلداري كشور در دوره آموزشي "جايكا" در كشور ژاپن اعلام شده است كه در آن به جز بيان موارد و مشكلات دانسته خودمان براي رفع اين موارد عديده نيز مورد آموزش قرار گرفته ايم.

الف ) موارد حفاظتي و امنيتي :

احساس عدم امنيت در شهرها، خصوصاً تهران كه پايتخت كشور است.

خطر كلاهبرداري از گردشگران توسط افرادي كه خود را پليس معرفي كرده و گردشگر را وادار به ارائه مدارك شناسايي کرده و به همين طريق كيف جيبي آنها را مي ربايند.

خطر كيف قاپي توسط موتورسواران.

خطر دزديده شدن گردشگران توسط رانندگان تاكسي.

احساس خطر از هجوم اراذل به محل تجمع و سكونت گردشگران و دزدي و غارت اموال، مدارك و وسايل آنان.

خطر جيب بري در بازارها و ترمينالهاي اتوبوسراني و يا بيهوش كردن گردشگر توسط قرصهاي خواب آور.

عدم اطلاع رساني دقيق درمورد امنيت فرودگاه جديد امام خميني بر طبق استانداردهاي سازمان ايكائو كه موجب آسايش خاطر گردشگر در سفر مي شود.

عدم اطلاع رساني سازمان گردشگري و سفارت ايران در مورد اعلام پياپي و پيگير درمورد امنيت و عاري از خطر بودن كشور ايران و ايجاد ذهنيت مثبت به صورت اقدامات مفصل كتبي و شفاهي.

ب ) موارد بهداشتي و پيشگيري از بيماري هاي مسري :

1.ارائه طرحهايي براي پيشگيري از شيوع بيماريهاي حصبه و وبا و … در فصل تابستان.

ج ) رعايت اصول راهنمايي و رانندگي و ارائه آموزش هاي مداوم در اين زمينه :

1 . عدم رانندگي در مسيرهاي اصلي و راندن در مسير اشتباه و قرار گرفتن در مسير حركت اتومبيل مقابل.

2 . رانندگي بر روي خطوط ممتد و قرار گرفتن در مسيرهاي غلط در بزرگراهها.

3 . حركت درخلاف جهت در جاده ها و خيابان هاي يكطرفه.

4 . برخورد با رانندگاني كه علاوه بر مرتكب شدن اشتباهات فوق الذكر با چراغ خاموش در شب حركت مي كنند.

5 . برخورد با خودروهايي كه از لحاظ ايمني بسيار ضعيفند.

6 . عدم رعايت قوانين توسط عابرين پياده كه مستلزم آموزشهاي طولاني مي باشد.

د )اصلاح قوانين مربوط به صدور رواديد :

1 . اصلاح قوانين صدور رواديد در مورد افرادي كه بصورت انفرادي و خارج از دسته هاي توريستي به ايران سفر مي كنند.

2 . تسهيل قوانين صدور رواديد در فرودگاهها به هنگام ورود گردشگر به كشور حتي در صورت اعمال هزينه اضافه.

3 . يكسانسازي هزينه صدور رواديد براي تفريح، سياحت، تجارت و حتي اقامتهاي بلندمدت.

4 . نمايان ساختن اشتياق ايران به حضور گردشگران ژاپني در اين كشور با تسهيل قوانين صدور رواديد كه موجب تشويق ژاپني ها جهت سفر به ايران مي شود.

ه) موارد مربوط به هواپيمايي ايران اير و پرواز هاي داخلي :

1 . پايين بودن سطح خدمات ارائه شده در مقايسه با ساير خطوط پروازي خاورميانه.

2 . عدم وجود برنامه مدون پروازهاي داخلي.

3 . عدم توانايي براي ارايه برنامه زمانبندي شده پروازهاي داخلي در فاصله بين ماههاي مارس تا اكتبر كه سبب آشفتگي برنامه شخصي گردشگران مي شود.

4 . عدم تاييد جاي ذخيره شده تا آخرين پرواز.

5 . نياز به اعمال اصلاحاتي براي ارايه برنامه زمانبندي شده و رفع موانع مختلف موجود بر سر راه اين مهم.

6 . عدم امكان تطبيق آژانسهاي مسافرتي ژاپن كه بر طبق قوانين حق هيچگونه تغييري را پس از نهايي كردن سفر نمي دهند با برنامه پروازهاي داخلي.

و ) موارد مربوط به مراكز اقامتي و هتل ها :

1 . عدم وجود هتل و مكان اقامتي به اندازه كافي با امكانات مناسب و خدمات قابل ارائه براي ژاپني ها.

2 . قديمي بودن عموم هتل ها بر طبق استانداردهاي موجود و نياز مبرم به بازسازي آنها.

3 . عدم وجود اتاقهاي هتلي به اندازه كافي در شهرهاي بزرگي چون تهران، اصفهان و شيراز.

4 . كمبود هتل هايي با ويژگي هايي سنتي مناطق توريستي كه احساس بسيار خوشايندي به گردشگر جهت شناخت منطقه و آداب و سنن آن مي دهد مانند كاروانسراها و اماكن قديمي و حضور هتل هاي لوكس كه در اين مناطق كاملاً غيرضروري به نظر مي رسند.

ز ) موارد مربوط به رزرو جا :

1 . خوشبختانه در اين خصوص مشكل خاصي به چشم نمي خورد.

ح ) موارد مربوط به فرهنگ و آداب مذهب اسلام:

1 . عدم نگراني و احساس مشكل گردشگران از رعايت مسائل مذهبي و پوشش خاص ويژه بانوان به نحوي كه پس از مدتي به اين قوانين كاملاً خو گرفته، از آن لذت برده و اين مسئله باعث شناخت بيشتر گردشگران از ايرانيان و مذهب و آداب و سننشان مي شود چنانچه قبل از سفر با اين آداب آشنا شده، تمرين مي كنند و در زمان حضورشان در ايران به اين قوانين احترام گذاشته و كاملاً مراقب رفتار خود هستند.

2 . تسهيل قوانين دست و پاگير، به هنگام ورود به فرودگاه كه تأثير قابل توجهي در پررنگتر شدن تصوير مثبت ايرانيان براي ژاپني ها خواهد شد.

موارد فوق الذكر چكيده اي از ديدگاه گردشگران ژاپني از موانع موجود بر سر راه ورود گردشگران به كشور زيبا و پهناورمان است كه همين امر باعث عدم شناخت صحيح از سرزمين ايران شده كه لازم است بيش از پيش به آن پرداخته و حل مشكلات و معضلات دست و پا گير موجود را به نسلهاي بعدي واگذار نکرده بلكه با همتي بلند و دست در دست هم گذاشتن هر چه سريعتر خود را به استانداردها و ايده الهاي جهاني نزديك كنند.

فاطيما كريمي


No comments: