Monday, May 04, 2009

بالاترین نشان امپراتوری ژاپن برای محقق ایرانی


بالاترین نشان امپراتوری ژاپن برای محقق ایرانی

طي مراسمي نشان امپراتوري ژاپن به هاشم رجب‌زاده اديب و پژوهشگر ايراني، اهدا مي‌شود

به گزارش فارس، اين پژوهشگر ايراني، نشان گنجينه مقدس، نماد امپراتوري ژاپن را 23 ارديبهشت‌، از دست امپراتور ژاپن دريافت مي‌كند

اين خبر در همه رسانه‌هاي ژاپن به طور گسترده منعكس شده است

"هاشم رجب‌زاده " ، استاد پيشين دانشگاه مطالعات خارجي "اوساكا " و استاد كنوني دانشگاه "ريوكوكو " است و به پاس تلاش‌هاي وي براي معرفي تمدن و فرهنگ ايران به جامعه ژاپن و شناساندن فرهنگ و تاريخ و ادب ژاپن به ايرانيان، و نيز 27 سال تدريس مداوم ايرانشناسي و زبان فارسي در ژاپن، مدال و نشان گنجينه مقدس، نماد امپراتوري ژاپن را دريافت خواهد كرد

اين نماد، بالاترين نشاني است كه به غير ژاپني‌ها داده مي‌شود

No comments: