Friday, July 10, 2009

روز جنبش جهانی سبز

روز جنبش جهانی
کلامی چند درباره روز جنبش جهانی

فراخوان:
در تاریخ 25 ژوییه برابر با سوم مرداد، روز شنبه، ما این فرصت را خواهیم داشت تا با مشارکت خود در تظاهرات متعدد، در شهرهای گوناگون جهان، پشتیبانی خود را از جنبش مردم ایران برای به دست آوردن دموکراسی، آزادی و مبانی حقوق بشر در ایران اعلام بداریم.

چرا روز "جهانی" برای جنبش؟

در تاریخ 12 ژوییه 2009، مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که بر نتیجه آن خدشه وارد است. چرا که متهم به تقلب و تخلفات انتخاباتی است. در روزهای پس از انتخابات، مردم ایران با حضوردر خیابان ها اعتراض خود را به نتیجه این رای گیری ابراز داشتند. واکنش خشونت آمیز دولت ایران به این اعتراضات تعداد بسیار کشته، صدها زخمی و بیش از هزار بازداشت در پی داشته که در خطر شکنجه شدن و اعدام هستند.

این اقدامات سرکوبگرانه از سوی دولت ایران، بی تردید هتک حقوق انسانی-مدنی مردم ایران و همه کسانی است که در گوشه و کنار دنیا به چنین ارزش هایی پایبند و معتقد هستند.

از زمان برپایی این انتخابات جنجال برانگیز، تاکنون صدها هزار نفر در چهل شهر اصلی جهان واقع در پانزده کشور دست به تظاهرات زده اند بی آنکه هماهنگی سازمان یافته نقشی ایفا کرده باشد. در روز شنبه، 25 ژوییه 2009 ما بار دیگر این فرصت را خواهیم داشت تا پشتیبانی خود را از مردم ایران در راستای احقاق دموکراسی، آزادی و حقوق انسانی اعلام کنیم
چرا در چنین روزی؟ 25 ژوییه
مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد بین دو تاریخ 26 ژوییه تا 19 اوت 2009 خواهد بود که قریب به یقین با جنبش مدنی مردم ایران مواجه خواهد شد


اعتقادان چیست؟

«ما معتقد به جنبش و ارزش های فوق هستیم. اگر کشوری صادقانه بر آن است که حامی دموکراسی در رژیمی مستبد باشد، تنها راه، حمایت از مبارزین آزادی طلبی است که در آن کشور برای احیای قوانین دموکراتیک به پا خواسته اند.»

شیرین عبادی
برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر

مبنای این جنبش بر این اصول است:
احیای حقوق بشر در ایران و چه در هر کشور دیگری می بایست دغدغه و ضرورتی بین المللی در راستای تحکیم صلح و امنیت در جهان به شمار رود.
حقوق بشر در ایران می بایست با همیاری جامعه مدنی که نقش آن حمایت و تداوم بخشیدن به این مهم است تحقق یابد.
دست یابی به این حقوق می بایست بدون حرکت های نظامی و فارق از هرگونه موضع سیاسی صورت پذبرد و آنکه اعلام همبستگی با هر فرد و یا جامعه ای که محروم از حقوق بشر مانده باشد ضرورت اخلاقی عصر کنونی ما محسوب می شود.
ما هیچگونه گرایش سیاسی نداشته و تنها هدف پشتیبانی از مردم ایران و جنبش آنها در راستای احقاق دموکراسی، آزادی و حقوق مدنی است.

از دستمان چه بر می آید؟
این نوشته را منتشر کنید و رویدادهای مربوط این حرکت را در شبکه های فیس بوک و تویتر دنبال کنید. در شهری که زندگی می کنید تظاهراتی تشکیل دهید و در تظاهرات شرکت کنید.
با نماینده منتخب خود تماس حاصل کرده و از او بخواهید تا موضع گیری شان را اعلام دارند

No comments: