Saturday, April 19, 2008

انسانهایی شریف تر از ملت ژاپن به عمر خود ندیده ام

سلام و عرض ادب و احترام

درسال 1992 قانونی در ژاپن وضع شد مبنی بر اینکه خارجیهائی که به صورت غیر قانونی در آن کشور مشغول به کار هستند معاف از پرداخت مالیات می باشند. و از حقوقی که ماهیانه دریافت میکنند نباید چیزی به عنوان مالیات توسط کارفرمایان کسر شود. تا به اینجای کار خیلی خوب است حالا بهتر از آن اینکه در این قانون قید شده بود که تا به امروز هر مقدار که از حقوق این افراد کم شده را هم میبایست به افراد برگردانده شود.لذا اینجانب به اتفاق دوستان شروع به جمع آوری مدارک بر حسب فیشهای حقوقی که دریافت کرده بودیم یک روز صبح به اداره مالیات محل زندگی خود رفتیم و با همان مستندات در دست،در نهایت احترام که به عمر خود ندیده بودم توسط کارمندان آن اداره محاسبات اولیه کمتر ازنیم ساعت انجام شد و تا ظهر همان روز مبلغ مورد نظر که به تایید خودمان رسیده بود در حساب بانکی که اعلام کرده بودیم واریز گردید

عزیزان این پروسه جزئیات فراوانی داشت که از حوصله شما خارج است فقط بگویم که انسانهایی شریف تر از ملت ژاپن به عمر خود ندیده ام

با تشکر

محمد راد

1 comment:

Arjang said...

this is what makes them unique and successful,
Shrafat va sedaghat natijeh mosbatesh be khodeh adam mireseh.