Sunday, December 27, 2009

بازتاب خروش مردم آزادیخواه ایران در رسانه های ژاپنی

بازتاب خروش مردم آزادیخواه ایران در رسانه های ژاپنی
رسانه های بزرگ ژاپنی روز دوشنبه خروش گسترده مردم آزادیخواه ایران در برابر رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی را بازتاب دادند. تلویزیون سراسری ژاپن گزارش داد که در جریان حملات سرکوب کننده نیروهای امنیتی ایران به تظاهرات مردم معترض در شهرهای گوناگون ایران، 9شهروند کشته شدند که یکی از آنها خواهر زاده میرحسین موسوی رقیب احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بوده است . به گزارش این شبکه، بیش از 300 تن از شهروندان معترض نیز در جریان تظاهرات مردمی روز یکشنبه در ایران دستگیر شده اند . این شبکه تلویزیونی ژاپن با اشاره به سیاست سرکوب معترضین از سوی رژیم جمهوری اسلامی پیش بینی کرد که اعتراضات مردمی در ایران رو به گسترش برود . روزنامه ژاپنی یومیوری نیز گزارش داد که تظاهرات مردمی برعلیه رژیم جمهوری اسلامی در ایران تنها محدود به تهران نبوده، بلکه به دیگر شهرهای ایران نیز گسترش یافته است . بزرگترین روزنامه ژاپن با چاپ عکسی از صحنه های فرار نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی از دست مردم ایران نوشت که حضور شهروندان معترض ایرانی در تظاهرات ضد نظام، بشدت رو به گسترش رفته است . این روزنامه ژاپنی نیز پیش بینی کرده که تظاهرات مردمی در ایران در آینده رو به گسترش بیشتری برود. یومیوری می نویسد که رژیم جمهوری اسلامی که 30سال پیش با هدف آزادی، برابری و دادگری با کمک مردم به روی کار آمده بود، هم اکنون برای حفظ بقای خودمشغول سرکوب مردم و مشروعیت دادن به آن است . این روزنامه ژاپنی به نقل از شاهدان نوشت که تظاهرکنندگان زن و مرد ایرانی در حالی که باتومهای آهنین نیروهای انتظامی بر بدن زخمی شان فرود می آمد ، فریاد مرگ بر دیکتاتور خود را خاموش نمی کردند . این روزنامه افزود که رژیم جمهوری اسلامی ایران در حال روان شدن به راه و سرنوشتی است که رژیم پهلوی 30 سال پیش آن را پیمود

No comments: