Tuesday, October 30, 2007

مدرسه ایرانیان در توکیو- ژاپن

مدرسه ایرانیان در توکیو- ژاپن
مدرسه ایرانیان در توکیو درست روبروی سفارت ایران در این شهر قرار گرفته است روز سه شنبه 30 اکتبر برای دیداری به آنجا رفتم و با استفبال دوستانه مدیر مدرسه آقای نعمتی ودیگر معلمان خونگرمی که از شهرهای گوناگون ایران به ژاپن اعزام شده اند روبرو شدم

مدیرمحترم مدرسه ایرانیان در توکیو آقای نعمتی که از شهر زیبای شیراز آمده اند در مورد مدرسه گفتند که هم اکنون در حدود 50 دانش آموز در مقطع ابتدایی و راهنمایی ومتوسطه در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند ویازده معلم اعزامی از ایران او را در امر آموزش دانش آموزان یاری می کنند
با چند تن از معلمان هم گفتگویی صمیمانه داشتم از مشکلات آنها در ژاپن و همچنین تفاوتهای فرهنگی بین دو کشور ایران و ژاپن پرسیدم یکی از مهمترین مشکلات آنها در برقرارکردن ارتباط با جامعه ژاپن از طریق زبان بود چون می گفتند ژاپنی ها زبان انگلیسی نمیدانند و ما هم چون امسال تازه وارد این کشور شده ایم زبان ژاپنی نمیدانیم


No comments: