Tuesday, March 28, 2017

ایرانیان 1000 سال قبل در ژاپن ریاضیات تدریس می کرده اند


باستان شناسان به تازگی موفق به اکتشاف قطعه چوبی باستانی شده اند که نشان می دهد، ژاپنی ها در هزاره قبل یک ملت «جهان وطن» بوده اند که در کشور آنها اتباع خارجی نیز از حقوق برابر با شهروندان عادی برخوردار بوده اند. این چوب به شکلی عجیب نشان می دهد که یک عالم ایرانی در ژاپن در این دوران مشغول تدریس ریاضیات بوده است

به گزارش «تابناک»؛ دانشمندان با استفاده از تکنولوژی مادون قرمز، اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل حکاکی های صورت گرفته روی این تکه چوب باستانی ـ که حدود 1000 سال قدمت دارد ـ کرده اند. نوشته های روی آن، حاکی از آن است که یک معلم ایرانی در نهادی که توسط دولت ژاپن در آن زمان و در پایتخت باستانی این کشور یعنی «نارا» تأسیس شده بوده، مشغول آموزش به وزرای دولت ژاپن بوده است


کشفیات باستانی سابق نشان داده است که ایرانیان از 600 میلادی با ژاپن روابط تجاری مستقیم داشته اند؛ اما این برای نخستین بار است که یک اثر باستانی نشان دهنده استخدام یک ایرانی در ژاپن آن زمان است

«آکیرهیرو واتانابه»، محقق مؤسسه تحقیقات ملی نارا در ژاپن، که مسئولیت هدایت این تیم باستان شناسی را بر عهده داشته ـ اشاره کرده است که احتمالا این معلم ایرانی با توجه به تخصص ایرانی ها در آن زمان به مقامات ژاپنی ریاضیات تدریس می کرده است

وی بیان کرده: هرچند از قرن 7 میلادی شواهدی از مراودات ایران و ژاپن در دست است، این برای اولین بار است که سندی به دست می آید که نشان دهنده استخدام یک نیروی متخصص ایرانی در ژاپن است. به گفته وی، این نشان می دهد که نارا یک شهر جهان وطن بوده که در آن اتباع خارجی با شهروندان از حقوق برابر برخوردار بوده اند

پیش از این مشخص بوده که از قرن 17 میلادی تجار ایرانی رفت و آمدهای زیادی به ژاپن داشته اند؛ اما اکنون این تکه چوب حکاکی شده، نشان دهنده روابط باستانی تر میان ملت ایران و ژاپن است؛ شهر نارا در فاصله سال های 710 تا 784 میلادی و قبل از کیوتو و توکیو پایتخت کشور ژاپن بوده است

No comments: