Thursday, March 30, 2017

سرود ملی ژاپن 

سرود ملی ژاپن (به ژاپنی君が代) (کیمیگایو) از سال ۱۸۶۸ در ژاپن رسمیت یافته است. این سرود یکی از 
کوتاه‌ترین سرودهای ملی جهان است که  امروزه استفاده می‌شود
خطاب این سرود به امپراتوران ژاپن است و منظور از «صخره ساختن ریگ‌ها»، روند به هم چسبیدن و فشرده شدن 
سنگ‌ریزه‌ها به صورت صخره است که در طبیعت روی می‌دهد


شکل رسمیهیراگاناآوانویسیبرگردان فارسی
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけの生すまで
きみがよは
ちよにやちよに
さざれいしの
いわおとなりて
こけのむすまで
Kimigayo wa
Chiyo ni yachiyo ni
Sazare-ishi no
Iwao to narite
Koke no musu made
باشد تا فرمانروایی شما
هزار سال، هشت هزار نسل، بپاید
تا ریگ‌ها
صخره سازند
و بر آن‌ها خزه بروید

No comments: