Thursday, January 14, 2010

روزنامه ژاپنی: آیا ترور پرفسور علیمحمدی توطئه دولت ایران است ؟


روزنامه ژاپنی: آیا ترور پرفسور علیمحمدی توطئه دولت ایران است ؟

روزنامه ژاپنی یومیوری روز جمعه در گزارشی پیرامون ترور پرفسور مسعود علیمحمدی به این پرسش می پردازد که آیا ترور این فیزیکدان نامدار توطئه دولت ایران است و یا کار مخالفین؟ به گزارش بزرگترین روزنامه ژاپن، دولت ایران بر این پافشاری می کند که ترور پرفسور علیمحمدی کار سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسراییل بوده است، اما گروه های تحول خواه در ایران از احتمال دخالت رژیم جمهوری اسلامی در ترور این فیزیکدان نامدار خبر می دهند . یومیوری می نویسد که این دیدگاه در ایران وجود دارد که رژیم جمهوری اسلامی با هدف درست کردن بهانه ای برای سرکوب مخالفین، خودش دست به ترور پرفسور علیمحمدی زده است . یومیوری نوشت که تلویزیون دولتی ایران گفته که مخالفین با هدف متوقف کردن برنامه های اتمی رژیم ایران دست به ترور این فیزیکدان زده اند، اما گفته می شود که رشته پرفسور علیمحمدی اتم نبوده و او پژوهشگری هسته ای نیست . یومیوری افزود : رسانه های دولتی ایران همچنین می گویند که پرفسور علیمحمدی از هواداران سرسخت محافظه کاران بوده است، اما در پاسخ به این ادعای دولتی، اصلاح طلبان مدرک روشنی را ارایه کردند که این فیزیکدان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از نامزد اصلاح طلب مخالف احمدی نژاد پشتیبانی کرده است . این روزنامه ژآپنی می نویسد که در ایران نمونه های فراوانی وجود دارد که رژیم جمهوری اسلامی با بهره گیری از نیروهای اطلاعاتی وابسته به خود دست به ترور مخالفین رژیم زده که یکی از نمونه های جنجال آفرین آن کشتن 5 شخصیت مخالف رژیم ( داریوش فروهر ، مختاری و غیره) در سال 19987 میلادی بوده که دولت وقت خاتمی آنها را برای مردم آشکار کرد . به نوشته این روزنامه بزرگ ژاپنی، نکته های فراوانی در برابر ترور غیرانسانی پرفسور علیمحمدی وجود دارد که به نظر غیر طبیعی می رسد . یومیوری نوشت که این پرسش وجود دارد که چرا برای کشتن تنها یک پرفسور بدون محافظ از چنین بمب مدرن و توانمندی بهره گیری شده است . به نوشته یومیوری، موضوع غیر طبیعی دیگر واکنش پر شتاب رسانه های دولتی و مقام های رژیم جمهوری اسلامی در برابر این رویداد می باشد که کم سابقه می باشد . یومیوری در پایان به نقل از یک خبرنگار ایرانی نوشت که به دلیل ادامه و گسترش تظاهرات مردمی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، این رژیم به دنبال یافتن بهانه ای است که با بهره گیری از آن بتواند مخالفین و اصلاح طلبان را سرکوب کرده و از ادامه پیدا کردن تظاهرات مردمی جلوگیری کند

No comments: