Friday, January 29, 2010

روزنامه ژاپنی: اعدام ناراضیان در ایران اعتراضات مردمی را بیشتر می کند

روزنامه ژاپنی: اعدام ناراضیان در ایران اعتراضات مردمی را بیشتر می کند

رسانه های بزرگ ژاپنی روز جمعه اعدام دو شهروند ناراضی ایرانی از سوی رژیم جمهوری اسلامی را به صورت گسترده بازتاب دادند . روزنامه یومیوری با انتشار خبر اعدام دو شهروند ایرانی ناراضی از سوی رژیم جمهوری اسلامی پیش بینی کرد که این اعدام ها اعتراضات مردمی در ایران را بیشتر کند . بزرگترین روزنامه ژاپنی نوشت که مخالفات رژیم جمهوری اسلامی در ایران برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در روز 22 بهمن سالگرد انقلاب را برنامه ریزی کرده اند و به همین دلیل پیش بینی می شود که با این اعدام ها شدت تظاهرات افزایش یابد . یومیوری افزود که مسوولین قضایی جمهوری اسلامی جرم دو شهروند اعدام شده را دخالت در اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده اند، اما به گفته وکیل یکی از این دو نفر اعدام شده، موکل او پیش از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بوده است . تلویزیون سراسری ژاپن نیز با پوشش خبر اعدام این دو شهروند ایرانی گفت : به نظر می رسد که دولت ایران برای ترساندن مردم و شرکت نکردن در تظاهرات اعتراض آمیز دست به اعدام این افراد زده است . به گزارش این شبکه ، تحول خواهان در ایران برای روز 22 بهمن تظاهرات اعتراض آمیز گسترده ای را برنامه ریزی کرده اند

No comments: