Friday, February 12, 2010

رسانه های ژاپنی : نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی راهپیمایان را سرکوب کردند

رسانه های ژاپنی : نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی راهپیمایان را سرکوب کردند

رسانه های ژاپنی : رسانه های بزرگ ژاپنی روز جمعه به صورت گسترده راهپیمایی اعتراض آمیز مردم ایران در روز 22 بهمن را بازتاب دادند . روزنامه ماینیچی گزارش داد که در روز 22بهمن تظاهرات برنامه ریزی و سازماندهی شده از سوی دولت جمهوری اسلامی در میدان آزادی انجام شد، اما اصلاح طلبان و مخالفان رژیم نیز با وجود حضور نیروهای انتظامی فراوان دست به تظاهرات ضد دولتی زدند . ماینیچی می نویسد که در جریان حمله نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی به مردم معترض بیش از 100 نفر دستگیر شده اند . ماینیچی نوشت که دولت جمهوری اسلامی از پیش تهدید کرده بود که هرگونه تظاهرات مخالف رژیم را سرکوب می کند و به همین دلیل اقدام به استقرار شمار فراوانی از نیروهای مسلح امنیتی در گوشه و کنار شهر تهران کرده بود . به نوشته ماینیچی، رژیم جمهوری اسلامی برای متوقف کردن گردش اطلاعات نیز اقدام به محدود کردن فعالیت رسانه ها و اینترنت کرده بوده است . این روزنامه بزرگ ژاپنی می نویسد، اما مردم اصلاح طلب ایران با وجود همه هشدارها و تهدیدهای رژیم دست به راه پیمایی آرام زدند . این روزنامه افزود، در روز 22 بهمن راه پیمایی مخالفان نظام در ایران نه تنها در شهر تهران، بلکه در شهرهای بزرگ مشهد، شیراز، اصفهان و دیگر شهرها نیز برگزار گردید . این روزنامه بزرگ ژاپنی می افزاید که مهدی کروبی و محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران نیز در راه پیمایی آرام شرکت کرده بودند، اما به وسیله نیروهای شبه نظامی بسیجی مورد حمله خشونت آمیز قرار گرفتد . ماینیچی نوشت که دولت احمدی نژاد تلاش می کند که با مطرح کردن مساله اتمی و پرتاب راکت و ماهواره و تنش سازی میان ایران و کشورهای غربی، نگاه مردم ایران از وضعیت نااستوار کشور را منحرف کرده و چشم ها بسوی دشمن بیگانه ببرد، اما به نظر می رسد که در این موضوع موفق نبوده و بسیاری از مردم نسبت به پیروزی هایی که احمدی نژاد از آن به عنوان پیروزی ملی نام می برد، بی تفاوت هستند . یومیوری دیگر روزنامه بزرگ ژاپن نیز با انتشار خبر راه پیمایی مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در روز 22 بهمن گزارش می دهد که نیروهای امنیتی رژیم در جریان سرکوب راه پیمایان، بسیاری از مردم را بازداشت کردند . یومیوری به نقل از شاهدان در محل تظاهرات نوشت که نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی با میله های آهنی به راه پیمایی آرام مردم حمله کرده و آنها را بشدت کتک می زدنند . یومیوری همچنین افزود که دولت ایران در روز 22 بهمن سایت جی گوگل که ایرانیان از آن برای فرستادن اطلاعات راهپیمایی به خارج از کشور استفاده می کنند را مسدود کرده بود

No comments: