Friday, February 05, 2010

فراخوان ایرانیان مقیم ژاپن برای تظاهرات علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی

فراخوان ایرانیان مقیم ژاپن برای تظاهرات علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی

گروهی از ایرانیان مقیم ژاپن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که در اعتراض به کشتن دو هم میهن مبارز از سوی دژخیمان رژیم دیکتاتور جمهوریاسلامی، یک گردهم آیی اعتراض آمیز در توکیو برگزار می کنند . از ایرانیان آزادیخواه مقیم ژاپن خواهش می شود که با حضور خود در اینگردهم آیی ، اعتراض و خشم شدید خود به این گونه رفتارهای ضد بشری رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی نشان بدهند. روز برگزاری گردهمآیی: سه شنبه نهم فوریه سال 2010 میلادی محل : مقابل درب ورودی وزارت امور خارجه ژاپن ساعت : سه تا چهار بعد از ظهر آدرس محلTokyo -Chiyoda-Ku- Kasumigasaki 2-2-1 نزدیکترین ایستگاه Kasumigasaki Stn. در این فراخوان این گردهم آیی آمده که ایرانیان مقیم ژاپن باحضور در برابر وزارت امور خارجه ژاپن از این کشور خواهند خواست که سیاست های خود در برابر رژیم خونخوار جمهوری اسلامی که بدون هیچشرمی مردم خود را به خاک خون می کشد را بازنگری کند. هم سویی با مردم ایران و شرکت نکردن در میهمانی های خون آشام 22 بهمنسفارت رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی در توکیو نیز دیگر درخواست ایرانیان از مقام های دولتی و غیر دولتی ژاپن خواهد بود . در اینفراخوان همچنین وظیفه هر ایرانی آزاده دانسته شده که در مهمانی سفارت جمهوری اسلامی بمناسبت روز 22 بهمن شرکت نکرده و با اینرفتار انزجار خود را بدولت غیر قانونی این رژیم خونخوار نشان بدهند

برگرفته از
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=12822

No comments: