Sunday, February 14, 2010

تظاهرات ايرانيان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن

تظاهرات ايرانيان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن
روز یکشنبه در همبستگی با مبارزات ازادیخواهی مردم ایران در شهر توکیو دست به یک راهپیمایی بزرگ زده و فریاد و خروش خود را بر سر سفارت رژیم سرکوبگر و فاشیست جمهوری اسلامی فرود آوردند

Friday, February 12, 2010

رسانه های ژاپنی : نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی راهپیمایان را سرکوب کردند

رسانه های ژاپنی : نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی راهپیمایان را سرکوب کردند

رسانه های ژاپنی : رسانه های بزرگ ژاپنی روز جمعه به صورت گسترده راهپیمایی اعتراض آمیز مردم ایران در روز 22 بهمن را بازتاب دادند . روزنامه ماینیچی گزارش داد که در روز 22بهمن تظاهرات برنامه ریزی و سازماندهی شده از سوی دولت جمهوری اسلامی در میدان آزادی انجام شد، اما اصلاح طلبان و مخالفان رژیم نیز با وجود حضور نیروهای انتظامی فراوان دست به تظاهرات ضد دولتی زدند . ماینیچی می نویسد که در جریان حمله نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی به مردم معترض بیش از 100 نفر دستگیر شده اند . ماینیچی نوشت که دولت جمهوری اسلامی از پیش تهدید کرده بود که هرگونه تظاهرات مخالف رژیم را سرکوب می کند و به همین دلیل اقدام به استقرار شمار فراوانی از نیروهای مسلح امنیتی در گوشه و کنار شهر تهران کرده بود . به نوشته ماینیچی، رژیم جمهوری اسلامی برای متوقف کردن گردش اطلاعات نیز اقدام به محدود کردن فعالیت رسانه ها و اینترنت کرده بوده است . این روزنامه بزرگ ژاپنی می نویسد، اما مردم اصلاح طلب ایران با وجود همه هشدارها و تهدیدهای رژیم دست به راه پیمایی آرام زدند . این روزنامه افزود، در روز 22 بهمن راه پیمایی مخالفان نظام در ایران نه تنها در شهر تهران، بلکه در شهرهای بزرگ مشهد، شیراز، اصفهان و دیگر شهرها نیز برگزار گردید . این روزنامه بزرگ ژاپنی می افزاید که مهدی کروبی و محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران نیز در راه پیمایی آرام شرکت کرده بودند، اما به وسیله نیروهای شبه نظامی بسیجی مورد حمله خشونت آمیز قرار گرفتد . ماینیچی نوشت که دولت احمدی نژاد تلاش می کند که با مطرح کردن مساله اتمی و پرتاب راکت و ماهواره و تنش سازی میان ایران و کشورهای غربی، نگاه مردم ایران از وضعیت نااستوار کشور را منحرف کرده و چشم ها بسوی دشمن بیگانه ببرد، اما به نظر می رسد که در این موضوع موفق نبوده و بسیاری از مردم نسبت به پیروزی هایی که احمدی نژاد از آن به عنوان پیروزی ملی نام می برد، بی تفاوت هستند . یومیوری دیگر روزنامه بزرگ ژاپن نیز با انتشار خبر راه پیمایی مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در روز 22 بهمن گزارش می دهد که نیروهای امنیتی رژیم در جریان سرکوب راه پیمایان، بسیاری از مردم را بازداشت کردند . یومیوری به نقل از شاهدان در محل تظاهرات نوشت که نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی با میله های آهنی به راه پیمایی آرام مردم حمله کرده و آنها را بشدت کتک می زدنند . یومیوری همچنین افزود که دولت ایران در روز 22 بهمن سایت جی گوگل که ایرانیان از آن برای فرستادن اطلاعات راهپیمایی به خارج از کشور استفاده می کنند را مسدود کرده بود

Monday, February 08, 2010

Sunday, February 07, 2010

نور فانوس ایرانیان معترض به تبهکاریهای ج ا شهر توکیو را روشن کرد


نور فانوس ایرانیان معترض به تبهکاریهای ج ا شهر توکیو را روشن کرد

شب گذشته (ششم فوریه)ایرانیان مقیم ژاپن در اعتراض به رفتار خشونت گرایانه و کشتار مردم بیگناه از سوی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی با در دست گرفتن فانوس و شمع در برابر ساختمان دانشگاه سازمان ملل متحد در توکیو پایتخت ژاپن گردهم آیی کردند . ایرانیان سبز ژاپن در این گردهم آیی با محکوم کردن کشتار و شکنجه مردم بیگناه از سوی نیروهای رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی، عکس شهیدان راه آزادی را برای معرفی به شهروندان ژاپنی در دست گرفته بودند . یکی از ویژه گی های این گردهم آیی اعتراض آمیز بازخوانی لحظه های کشتن ندا شهید راه آزادی در تظاهرات بود که تاثر شهروندان ژاپنی را برانگیخت. دیگر ویژه گی این گردهم ایی اعتراض آمیز ایرانیان مقیم ژاپن روشن کردن شمع و فانوس برای رستگاری روح شهیدان آزادی بود که یک فضای زیبای روحانی در محل بوجود آورد . خواندن سرود همبستگی ای ایران و یار دبستانی نیز از دیگر برنامه های این گردهم آیی بود . در این گردهم آیی نمایندگانی از سازمان حقوق بشر (آمونستی) و شماری از شهروندان ژاپنی نیز حضور داشتند . در پایان این گردهم آیی بیانیه ایی به سه زبان فارسی، ژاپنی و انگلیسی صادر شد که در آن از ایرانیان و شهروندان ژاپنی و خارجی درخواست شد که به میهمانی سفارت رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی در توکیو نروند . یادآوری می شود که این گردهم آیی اعتراض آمیز، یکی از سه گردهم آیی برنامه ریزی شده ایرانیان مقیم ژاپن به مناسبت 22 بهمن می باشد

Friday, February 05, 2010

اصلاحات ژاپني، حسرت ايراني

اصلاحات ژاپني، حسرت ايراني
نوسازی ژاپنی به تویوتا و سونی ختم شد، اصلاحات ایرانی به کهریزک و اوین. عمر نوگرایی امیرکبیر فقط سه سال بود و عمر اصلاحات میجی بیش از نیم قرن. چرا؟

همزمان با عصر ناصری، در ژاپن، امپراتور نوجوانی پانزدهساله به نام موتسوهیتو به تخت نشست. ژاپنی که مرد جوان تاج و تختش را به میراث برده بود، گرفتار عقبماندگی مزمن ناشی از رقابت و جنگ مدام میان شوگونهای خودمختار و قطع هرگونه روابط خارجی با جهان بیرون بود. در تمام دوران پیش از عصر موتسوهیتو که لقب میجی را برای خود برگزید و اصلاحات ژاپنی به پیروی از او اصلاحات میجی لقب یافت، ورود و تردد خارجیان به خاک ژاپن ممنوع بوده، کشور در تاریکی مشابه قرون وسطی اروپا غوطهور بود. نخستین اتفاقمهم در تاریخ ژاپن پیشاز میجی، حضور ناوگان آمریکا بهرهبری دریاسالار پری در بنادر ژاپن بود که این کشور را وادار ساخت مبادله تجاری با آمریکا و به دنبالش با جهان غرب را بپذیرد. حضور خارجیان بر نخبگان ژاپنی بیش از پیش مشخص ساخت که تا چه حد از جهان عقب ماندهاند.

ظهور میجی حاصل چنین اجماعی برای جبران یک عقبماندگی تاریخی بود. در نخستین گامها دانشجویانی از ژاپن برای کسب علم به غرب اعزام شده، مربیانی از اروپا و آمریکا عهدهدار آموزش کادر اداری و ارتش نوین ژاپن شدند. به یمن این ارتش، شوگونهای خودمختار یکبهيک مغلوب قدرت مرکزی گشته و بعد از قرنها قدرت واحدی از طریق یک دولت مدرن بر کشور حکومت کرد. صنایع جدید و خط آهن احداث و نظام طبقاتی شوگونی به همراه سلطهطلبیهای ساموراییها با خون و آهن سرکوب شد. ژاپن تنها نیمقرن پس از آغاز اصلاحات، توانست در جنگی تمامعیار روسیه‌ی تزاری را در هم کوبیده و قدرت بلامنازع شرق دور گردد. قدرتی که امروز دومین اقتصاد بزرگ جهان است!

همزمان با عصر میجی، در ایران میرزا تقیخان امیرکبیر با اعزام دانشجو، استخدام مربیان خارجی و نوسازی ساختار اداری و نظامی کشور تلاش کرد ایران را از تاریکی ضعف به روشنایی قدرت وارد سازد. در هر دوکشور قبل از آغاز اصلاحات، ساختار فئودالی و سنتسالاری وجود داشت. هر دو کشور شروع اصلاحات را مدیون ضربه نظامی بودند که غرور ملیشان را جریحهدار کرد: ایرانیان آن سوی ارس را به روسها واگذاردند و ژاپنیها سرزمین مقدسشان را توسط آمریکاییها گشوده دیدند. در هر دو کشور شاهان حاکم هم سن و سال و تحت نظارت وزیر نخبه‌ی خواهان اصلاحات بودند. نوسازی ژاپنی به تویوتا و سونی ختم شد، اصلاحات ایرانی به کهریزك و اوین. عمر نوگرایی امیرکبیر فقط سه سال بود و عمر اصلاحات میجی بیش از نیم قرن. چرا؟ چهبلایی سر ما آمد؟ چه تفاوتهایی بهرغم این شباهتها سرنوشتی تا بدینپایه متفاوت را برای دو ملت رقم زد؟

پاسخ ساده شاید اشاره به نقش استبداد و استعمار در ایران باشد. مثل همیشه میتوانیم بگوییم لعنت بر قجر بیخاصیت، امان از مکر انگلیس...میشود مثلهمیشه پناه برد به داییجان ناپلئونیسم و از یاد برد که ژاپنیها نیز در هنگام شروع اصلاحات خود امتیازات متعدد تجاری به قدرتهای غربی واگذار کردهبودند و همچنین حکومت میجی در استبداد تنه به تنه ی همتای ناصری خود در دارالخلافه تهران میزد. میشود از توطئه‌ی مهدعلیا و درباریان علیه اصلاحات امیرکبیر سخن گفت و اشاره به تمام دسیسههای شوگونهای صاحبقدرت علیه نوسازی میجی در ژاپن نکرد. میشود بار مسوولیت شکست آنچه که حالا ما هستیم را بر دوش سنتگرایی گذاشت و عمدا قیام مسلحانه‌ی ساموراییهای حافظ سنت علیه اصلاحات میجی را نادیدهگرفت اما این پاسخهای ساده، مثل همه‌ی این سالها باز ما را گمراه میکند چون جواب ما نیست. چهمسائلی باعث شدند ژاپن میجی آفتاب تابان جهان باشد و ایران ناصری بعد از یک قرن و نیم همچنان بهدنبال قانون و عدالتخانه؟

پاسخ به این سوال مشارکت جدی تک تک خوانندگان این نوشته را میطلبد. شما چطور فکر میکنید؟ کجای این نقشه گم شدهایم که ژاپنیها راه را جستند و ما درجا زدیم؟ ما چگونه ما شديم؟

_____________________________________
منابع
کریم خان زند و زمان او-نوشته پرویز رجبی
تاریخ ایران باستان-دکتر محمد جواد مشکور
تاریخ ایران زمین-دکتر محمد جواد مشکور
دو قرن سکوت-دکتر عبدالحسین زرین کوب
ما چگونه ما شدیم-صادق زیبا کلام
تاریخ تحولات اجتماعی ایران-مرتضی راوندی
سیاست و اقتصاد عصر صفوی-دکتر باستانی پاریزی
از اسطوره تا تاریخ-دکتر مهرداد بهار
شاه عباس کبیر-نصرالله فلسفي

اصلاحات ژاپنی، حسرت ایرانی
اميرحسين كاميار، روزنامه نيم نما


فراخوان ایرانیان مقیم ژاپن برای تظاهرات علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی

فراخوان ایرانیان مقیم ژاپن برای تظاهرات علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی

گروهی از ایرانیان مقیم ژاپن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که در اعتراض به کشتن دو هم میهن مبارز از سوی دژخیمان رژیم دیکتاتور جمهوریاسلامی، یک گردهم آیی اعتراض آمیز در توکیو برگزار می کنند . از ایرانیان آزادیخواه مقیم ژاپن خواهش می شود که با حضور خود در اینگردهم آیی ، اعتراض و خشم شدید خود به این گونه رفتارهای ضد بشری رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی نشان بدهند. روز برگزاری گردهمآیی: سه شنبه نهم فوریه سال 2010 میلادی محل : مقابل درب ورودی وزارت امور خارجه ژاپن ساعت : سه تا چهار بعد از ظهر آدرس محلTokyo -Chiyoda-Ku- Kasumigasaki 2-2-1 نزدیکترین ایستگاه Kasumigasaki Stn. در این فراخوان این گردهم آیی آمده که ایرانیان مقیم ژاپن باحضور در برابر وزارت امور خارجه ژاپن از این کشور خواهند خواست که سیاست های خود در برابر رژیم خونخوار جمهوری اسلامی که بدون هیچشرمی مردم خود را به خاک خون می کشد را بازنگری کند. هم سویی با مردم ایران و شرکت نکردن در میهمانی های خون آشام 22 بهمنسفارت رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی در توکیو نیز دیگر درخواست ایرانیان از مقام های دولتی و غیر دولتی ژاپن خواهد بود . در اینفراخوان همچنین وظیفه هر ایرانی آزاده دانسته شده که در مهمانی سفارت جمهوری اسلامی بمناسبت روز 22 بهمن شرکت نکرده و با اینرفتار انزجار خود را بدولت غیر قانونی این رژیم خونخوار نشان بدهند

برگرفته از
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=12822