Thursday, November 06, 2008

يک دانشمند ايراني موفق به دريافت نشان فرهنگي ژاپن شد


براي نخستين بار در تاريخ ژاپن؛
يک دانشمند ايراني موفق به دريافت نشان فرهنگي ژاپن شد

به گزارش ايرنا از توکيو، دولت ژاپن اين نشان فرهنگي را به پاس تلاشهاي مستمر دکتر نقي زاده در زمينه توسعه آموزش و تحقيقات ژاپن امروز ، همزمان با روز فرهنگ است به وي اعطا کرد.
مراسم رسمي اعطاي نشان فرهنگي دولت ژاپن به دکتر نقي زاده دانشمند ايراني روز هفتم نوامبر (15 آبان) به همراه سه دانشمند ژاپني که اخيرا جوايز نوبل در رشته هاي شيمي و فيزيک دريافت کرده اند ، در کاخ امپرتور ژاپن برگزار مي شود و نشانهاي آنها توسط امپراتور اين کشور به اين دانشمندان اعطا مي شود.
لازم به ذکر است، تاريخ تدوين و اهداي نشان فرهنگي در ژاپن به سال 1888 ميلادي و در دوران اصلاحات ميجي اين کشور باز مي گردد و " اي ايچي شيبوساوا" که از وي به عنوان پدر نظام اقتصادي ژاپن ياد مي شود، نخستين دانشمند ژاپني است که موفق دريافت نشان فرهنگي اين کشور شده است.
از سوي ديگر نشان فرهنگي ژاپن معمولا به دانشمنداني اهدا شده است که ميانگين سني آنها 80 تا 90 سال بوده و دکتر نقي زاده با 66 سال سن علاوه بر اين که نخستين دانشمند خارجي و بخصوص دانشمند ايراني است که اين نشان را دريافت مي کند، به عنوان جوانترين دانشمند در اين زمينه هم محسوب مي شود.
دکتر محمد نقي زاده اقتصاددان برجسته ايراني، سالها به عنوان رييس موسسه تحقيقات ژاپن به فعاليت مشغول بوده و عضو هيات ژاپني بررسي مسايل افغانستان است.
نقي زاده کتابهاي بسياري را نيز به زبانهاي فارسي و ژاپني به رشته تحرير در آورده است که از جمله آنها مي توان به " ژاپن و سياستهاي امنيت اقتصادي آن "، " ژاپن و سياستهاي اقتصادي جنگ و بازسازي" ، " اقتصاد ژاپن و توسعه اقتصادي کشورهاي آسيايي با نگاهي بر رابطه تجاري ايران و ژاپن" اشاره کرد.
" رويارويي دو نظام اقتصادي مبتني بر بازار و بحران پولي کشورهاي آسياي شرقي" ، " مباني فکري مديريت اقتصادي به شيوه ژاپني، چيني و ايراني" ، " تفکر اقتصادي ژاپني " نيز از ديگر تاليفات اين دانشمند ايراني است.
کتاب " تفکرات اقتصادي و توسعه ژاپن " دکتر نقي زاده نيز در سال 1385، عنوان بهترين کتاب سال جمهوري اسلامي ايران را به خود اختصاص داده است

مطلب را به بالاترین بفرستید

No comments: