Wednesday, November 12, 2008

ژاپني ها به دنبال گياهان دارويي ايران


ژاپني ها به دنبال گياهان دارويي ايران
پنج شنبه 9 خرداد 1387
ايران مي تواند به يكي از قطب هاي توليد و صادرات گياهان دارويي تبديل شود

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در ديدار با اساتيد دانشگاه دولتي «چيبباي» ژاپن كه به منظور بررسي خواص و ويژگي هاي بهداشتي دارويي زعفران و گياهان دارويي به ايران سفر كرده بودند، با اعلام اين مطلب، گفت: از 13 اقليم شناخته شده در جهان، 11 نوع آن در ايران وجود دارد
دكتر غضنفري با اشاره به منابع طبيعي فراوان در ايران گفت: با وجود 43ميليارد دلار تجارت سالانه گياهان دارويي در جهان، مشاركت و سرمايه گذاري در گياهان دارويي و صنعتي ايران يك تجارت برد- برد است و براي سرمايه گذاران، تجار و بازرگانان ژاپني اعم از بخش خصوصي و دولتي، موقعيت خوبي است تا از اين فرصت طلايي بهره برداري كنند
وي با تاكيد بر سود سرشار حاصل از تجارت گياهان دارويي، از احتمال سرمايه گذاري تجار برخي كشورها در اين بخش از كشور، خبر داد و افزود: كشورمان از حضور بازرگانان و تجار ژاپني در اين زمينه استقبال مي كند
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان توسعه تجارت ايران، در ادامه اين نشست پرفسور ايكاگامي، «استاد دانشگاه دولتي چيبباي ژاپن» با اشاره به عدم رويش گياهان دارويي در ژاپن و لزوم واردات داروهاي گياهي به دليل علاقه مندي ژاپني ها به درمان با طب سنتي، تصريح كرد: تمايل مردم ژاپن به پيشگيري و درمان بيماري ها توسط طب سنتي و سابقه و قدمت طولاني ايرانيان در مصرف چنين داروهايي جهت درمان، سبب جذب سرمايه گذاران ژاپني به ايران شده است

برگرفته از
http://isfahan.iran-tejarat.com/News/Cat11/NewsN13013.html

No comments: