Sunday, November 16, 2008

سفر به ژاپن در شب‌عيد به‌صرف کيک‌موشي

سفر به ژاپن در شب‌عيد به‌صرف کيک‌موشي
اگر سال‌نو در کشور ژاپن باشيد شاهد مراسم کيک موشي در ژاپن خواهيد بود. کيک موشي البته تنها يک تشابه لغوي است و ربطي به موش حيواني که از زباله هاي ما تکثير مي شود ندارد
خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ ميترا اسدنيا_ اگر سال‌نو در هر کشور ديگري باشيد شايد براي بيشتر ما به زيبايي عيد ايراني خودمان نباشد اما مراسم سال‌نو در تمام جهان ديدني است و شما به عنوان يک گردشگر در آن کشورها نيز قطعا شاهد مراسم گوناگون و زيبايي خواهيد بود.
اگر سال‌نو در کشور ژاپن باشيد شاهد مراسم کيک موشي در ژاپن خواهيد بود. کيک موشي البته تنها يک تشابه لغوي است و ربطي به موش حيواني که از زباله هاي ما تکثير مي شود ندارد.
رسم پختن و خوردن کيک موشي يک رسم ديرينه در ميان مردم ژاپن است که سال هاست کيک بخصوصي را به نام کيک موشي در سال نو مي پزند.
درواقع کيک موشي چيزي نيست جز آرد برنج پخته که طبق رسوم خاصي با هاون خميرشده و با مواد مختلفي همراه و ميل مي شود.
قبل از همه برنج پخته شده را در يک ديگ بزرگ چوبي مي ريزند و پس از آن پدر خانواده هاون را بدست مي گيرد. و اما بنا به رسوم پدرسالاري در سنت هاي ژاپني ، ظاهرا اين هنگام فرصت خوبي است براي پدرخانواده تا قدرت خود را نشان دهد. زيرا اين هاون بسيار سنگين و بزرگ است و خرد کردن و کوبيدن برنج با آن کار بسيار دشواري است.
در تمام مدتي که پدر خانواده مشغول کوبيدن برنج است مادر و يا پسر خانواده نيز مي کوشد ورقه هاي به هم فشرده شده برنج را با يک ديگر مخلوط کند و هم بزند تا برنج به کف هاون نچسبد.
دراين مراسم ارتباط خوب و اعتماد به يکديگر در ميان افراد خانواده الزامي است. پدر ممکن است حين کار هاون سنگين را به دست مادر يا پسر بکوبد از اين رو براي اجتناب از اين وضع تمام حرکات به صورت ريتميک و موزون انجام مي شود.
بالاخره پدر کار را تمام مي کند و پسر خانواده خمير تهيه شده را با مربا و ميوه هاي تازه مخلوط مي کند و درپايان با چاي داغ مصرف مي شود.
پس از پايان کار تمام افراد خانواده براي خوشبختي و شادي خانواده دعا مي کنند و در اين دعا معمولا به هم مي گويند : اميدوارم سال نو خوشبخت باشيد و کيفتان پر پول باشد و البته دعاي ويژه اي هم براي رسيدن به آرزوي هر فرد خانواده مي کنيم که مي دانيم چيست و چه آرزويي دارد.
فرداي شب عيد در ساعات اوليه صبح همه افراد خانواده به ديدن پدر بزرگ و مادر بزرگ مي رويم و نيز به ديدن خواهر و برادري که جدا از ما زندگي مي کند.
روزهاي پس از آن هم به ديدو بازديد از معلمان و دوستان اختصاص دارد.
روز سال نو در تمام کشور ژاپن روز مهمي است. و البته تمام افراد خانواده تلاش مي کند به هرنحو ممکن اين شب را درکنار خانواده اش بگذراند.
امروزه اين رسم در ژاپن مطابق آيين کهن برگزار نمي شود زيرا در خانه هاي کوچک کنوني جايي براي کوبيدن و پختن اين نوع کيک نيست به علاوه مردم غالبا از ماشين هاي کيک پز که ويژه موشي پزي است استفاده مي کنند که به آن موشي تاکي مي گويند

No comments: