Thursday, April 16, 2009

زیبایی شناسی مدرن ژاپنی به ایران رسید


زیبایی شناسی مدرن ژاپنی به ایران رسید
کتاب «زیبایی شناسی مدرن ژاپنی» نوشته «مایکل مارا» با ترجمه هاشم رجب زاده روانه بازار کتاب شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب در چهار بخش «موضوع زیبایی شناسی»، «مقوله‌های زیبایی‌شناختی»، «بیان شعری» و «پست مدرنیسم و زیبایی‌شناسی» به نگارش درآمده است.

نخستین بخش کتاب به واکنش زیبایی شناسان در برابر واژگان غربی که به ژاپن عرضه شده، پرداخته است. «نظریه زیبایی شناسی»، «زیبایی چیست»، «درس گفتار اوکاکوراکاکوزو در انجمن دوستداران نقاشی»، «واکا مفهوم و مضمون دینی ندارد» و «ملاحظاتی در لذت زیبایی شناسی» از مباحث بخش اول است.

بخش دوم کتاب «زیبایی شناسی مدرن ژاپنی» به مساله دشوار کاستن از جزئیات در پی جویی ساختار واحد «کلیتها»، آواره و «یوجو» می پردازد.

آواره و یوجو که کانون همه جرو بحث ها در هنرهای ادبی ژاپن است، در اصل از واژگان شعری ژاپن پیشامدرن است و در دوره مدرن که این واژگان را به ترتیب برای رساندن «روح» دوره های تاریخی «هیان» و «کاماکورا» به کار بردند، بار زیبایی شناسی یافت.

بخش سوم این کتاب با عنوان «بیان شعری» حاوی نمونه هایی از سخن دو فیلسوف برجسته ژاپنی «نیشی تانی کیجی» و «ایما میچی تومونوبو» در موضوع بیان محلی شعر و دشواری اظهار از راه واژگان فلسفی زبان اندیشه متافیزیک غربی است.

«زیبایی شناسی مدرن ژاپنی» با مباحثی از «کاراتانی کوجین» پیشدار منتقدان ادبی ژاپن در فصل آخر به پایان می رسد. «صورتک و سایه در فرهنگ ژاپن: هستی شناسی نهفته در اندیشه ژاپنی»، «سنت تقلید در نمایش ژاپن» و «پیچیدگی زیبایی شناسی» نیز در این فصل بررسی شده است.

بنا به مندرجات کتاب، زیبایی شناسی علم تازه ای است که از سرچشمه زلال فلسفه سیراب می شود، اما غنا و مایه و گستره ای به عظمت ادب و حکمت یونان، روم، ایران، چین و هند باستان دارد، گرانبار از توشه و اندوخته اندیشه غربی و عرفان شرقی با دیرینه ای به درازای هزاره های تاریخ.

این کتاب اثر «مایکل مارا» است که با ترجمه «هاشم رجب زاده» در شمارگان 2000 نسخه و با قیمت 8500 تومان از سوی مرکز تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری (فرهنگستان هنر) روانه بازار کتابفروشی ها شده است

No comments: