Tuesday, September 04, 2007

فرش ايران در ژاپن

فرش ايران در ژاپن

هم‌اكنون تعداد زيادي از بازرگانان ايراني و ژاپني در كار واردات فرش ايران به ژاپن فعاليت دارند و اين رشته از بازارهاي خارجي، در ژاپن در حال گسترش است. ژاپن سالها از فرش ايران، به دور بوده است. اگر چه بعضي تجار كوچك (خرده ‎پا) وجود داشتند كه در حوزه محدودي فعاليت مي‎كردند اما از 15 سال پيش به اينطرف براي نخستين بار تجارت فرش در ژاپن در مقياس وسيع شروع شده است.

شركت ميتسوكوشي از شركتهايي است كه براي اولين بار اقدام به واردات فرش به ژاپن كرد ولي با شكست مواجه شد. از شركتهاي ديگري كه كار واردات فرش به ژاپن را پيگيري كرد شركت تهران اكسير بود كه با موفقيتهاي چشمگيري روبرو شد. (در توكيو و تهران) پس از اين موفقيت شركتهاي ديگري هم به فكر تجارت افتادند و تنها در ظرف يكسال شركت ديگري در توكيو تأسيس شد و سال بعد دو شركت نيز به آنها افزوده شد و تجارت فرش ايران در ژاپن به يك حرفه تبديل شد.

خريداران فرش ژاپني، افراد برجسته‎ اي هستند، آنان به جزئيات توجه دارند، براي تجارت با ژاپني‎ها بايد انبار ذخيره بزرگي براي تأمين درخواستهاي آنان در اختيار داشت.

اگر استفاده از فرش ايران در ژاپن بيشتر شود، در درجه اول فرهنگ ايراني به ژاپن منتقل مي‎شود، هم‎اكنون حدود 40 درصد از مردم ژاپن با فرش ايران آشنايي دارند. بيش از چهار قرن است كه مردم اروپا با فرش ايراني آشنا هستند و اين در حالي است كه سابقه آشنايي ژاپني‎ها با اين كالا حدود 40 تا 50 سال است، از همين رو ارائه اطلاعات كافي در اين خصوص به مردم ژاپن مي‎تواند رل مهمي را در ارتقاء جايگاه فرش ايران در اين كشور بازي كند. همچنين اگر فرشهاي ايراني با قيمت مناسبتر به بازار عرضه شوند، فرهنگ استفاده از اين كالا هر چه بيشتر رواچ پيدا مي‎كند.

ژاپني‎ها از اعتبار فرش ايران اطلاع دارند، اما متأسفانه فرشهايي كه از سوي تجار ايراني عرضه شده، اعتبار چنداني از فرشها را به آنها ثابت نكرده، همچنين به اعتبار تجار ايراني نزد ژاپني‎ها لطمه زده است و شايد يكي از موانع، اصلي توسعه تجارت فرش ايران در ژاپن همين مسئله باشد.

فرشهاي چين در ژاپن جايگاه خوبي دارند، چونكه طرحهاي موجود در اين فرشها و همچنين تعداد رنگهاي آنها خيلي ساده است، از اينرو اين عوامل مي‎تواند باعث رونق فرشهاي چيني در ژاپن باشد. التبه در اين ميان، نزديك بودن فرهنگ دو كشور را نيز نبايد ناديده گرفت.

هم‎اكنون در كشور ژاپن، سلايق جوانان عوض شده و از ديد فرهنگي، هم‎اكنون اگر تيپ جوان ژاپني مشكلي از نظر قيمت نداشته باشد و قدرت خريد داشته باشد، خيلي راحت‎تر از سالخوردگان فرش پشمي و ابريشمي مي‎خرند.

امروزه در ژاپن فرشهايي در اندازه كوچك خواستار دارد، فرشهايي در ابعاد 100*80 سانتیمتر. هم‎اكنون فرشهايي كه در ساختمانهاي عمومي ژاپن استفاده مي‎شوند بايد با آيتمهاي كند كنندة آتش تضمين شده باشد. يعني مواد اولية مصرفي بايد طوري باشد كه آتش را گسترش ندهد.

قانون ضمانت قاليها در برابر آتش در ژانويه 2001 تصويب شده كه پس از آن شركتي كه موظف بود تا برچسب كندكنندة آتش را بزند، از اين پس مواد اوليه قاليها را تست مي‎كند.

No comments: