Friday, August 10, 2007

دریافت گواهینامه رانندگی در ژاپن

دريافت گواهينامه رانندگی براي ايرانيان ساكن ژاپن

الف – اگر گواهينامه رانندگي معتبر ايراني نداريد بايد همانند يك ژاپني مراحل دريافت گواهينامه رو از طريق امتحانات رانندگي و يا يك مدرسه رانندگی ژاپني(مواظب باشيد گوشتان را بيخ تا بيخ نبرند) پي گيري كنيد.اين مراحل نسبتا وقت گير و گرانقيمت مي باشد.
ب- اگر گواهينامه رانندگي ايراني معتبر داريد:
تاكيد مي شود گواهينامه ايراني شما بايد در حال حاضر معتبر باشد. گواهينامه هائي كه تاريخ اعتبار آنها سپري شده مورد قبول نمي باشند.(براي تجديد گواهينامه به سفارت ايران مراجعه كنيد)همچين بايد حداقل سه ماه متوالي بعد از صدور گواهينامه در ايران ساكن بوده باشيد.همچنين احتمالا به علت دسته گلهاي هموطنان ديگرمان و اين قانون كلي كه ما هيچ چيزمان درست و اصولي نيست
(وچيزي كه عوض دارد گله ندارد) گواهينامه هاي بين المللي صادره از كانون جهانگردي و اتومبيلراني ايران مطابق مدارك ثبت شده در اداره پليس ژاپن براي رانندگي در كشور ژاپن فاقد اعتبار است اين البته در حالي است كه در صفحه اعتبار اين گواهينامه كشور ژاپن ذكر شده است. جا دارد مسئولين محترم كانون مزبور قضيه را پيگيري نمايند ياحداقل فكري به حال اين صفحه بكنند تا از سردرگمي هموطنان جلوگيري شود و اما براي تبديل گواهينامه رانندگي ايراني به مشابه ژاپني مدارك و شرايط ذيل برقرار و آماده
باشد گواهينامه معتبر ايراني ترجمه تائيد شده(×) گواهينامه ايراني به زبان ژاپني (توضيح دارد)
كارت شناسائي اتباع خارجي (گايكوجين توروشوكو) گذرنامه معتبر داراي
ويزاي معتبر كشور ژاپن(اگر تصديق و يا گواهينامه شما جديد است بايد مدرك يا مداركي همراه داشته باشيد كه نشان دهد شما حداقل سه ماه متوالي بعد از صدور گواهينامه در ايران حضور داشته ايد مثلا گذرنامه قبلي)
دو قطعه عكس پرسنلي حدود 8000 ين هزينه كل كه به تفصيل ذكر مي شود

(×)ترجمه گواهينامه:
اول- روش هلو اماكمي زمان بر:
گواهينامه فارسي شما توسط سفارت ايران در توكيو به زبان ژاپني ترجمه مي گردد.
اطلاعات و فرم درخواست مربوط به ترجمه گواهينامه به ژاپني را ازسايت سفارت بگيريد.هزينه ترجمه : 2700 ين(به اضافه هزينه سرويس پستي درصورت نياز.)

دوم- روش خياراما كمي سريع تر:(تنها در صورتيكه از قبل ترجمه گواهينامه به زبان انگليسي از دارالترجمه رسمي در ايران تهيه كرده ايد) : ترجمه انگليسي را با در دست داشتن مدارك شناسائي و گذرنامه به سفارت برده و مهر تائيد بزنيد(رايگان وهمان روز انجام مي شود. عجب!)
سپس ترجمه تاييد شده را به فدراسيون اتومبيلژاپن برده وترجمه ژاپني را درهمان روز دريافت نمائيد. هزينه ترجمه 3000 ين.

اداره صدور گواهینامه
مراحل امتحان و صدور گواهينامه شما در اداره صدور گواهينامه محل سكونت شما انجام مي شود. براي يافتن نزديكترين اداره مذكوردر توكيو، كاناگاوا، سايتاما و چيباو هرجای دیگر از گوگل کمک بگیرید یا از منابع محلي كسب اطلاع كنيد.
كمك :اداره آزمايش رانندگي به ژاپني : اونتن منکیو شیكن جو

فرض كنيم كه همه مراحل را خوب پيش رفتيد و رسيديد به اداره مربوطه:روز اول مراجعه:(زمان مورد نياز حدودا نصف روز) تشكيل پرونده و پركردن فرم درخواست
توضيح - پركردن فرم درخواست و الصاق عكس به همراه توضيح مراحل (شير فهم البته به زبان ژاپني)‌ دربعضي مناطق خارج از اداره به قيمت 700 ين توسط دلالان (مشابه اداره گذرنامه واقع در ستارخان)صورت مي گيرد. شخصا به علت كلاه برداشتني كه بر سر و ارادتي كه به اين قشر زحمتكش دارم از اين سرويس استفاده كردم.
در اداره مزبور سپس با دريافت 2400 ين آزمايش چشم و كوررنگي و امتحان تئوري آئين نامه به عمل مي آيد.
2- مدارك شما توسط افسر مربوطه كنترل مي شود كه بايد مدتي منتظر بمانيد.
3- پرداخت 2400 ين
4- آزمايش ديد چشم و كوررنگي (سبز-زرد- قرمز)
5- امتحان تئوري آئين نامه - اگر قبول نشديد دوباره روز ديگري پس از پرداخت 2400 ين امتحان مي دهيد
6- مراجعه جهت رزروكامپيوتري تاريخ و ساعت امتحان عملي رانندگي و دريافت آي سي كارت رزرو و رسيد
روز دوم مراجعه:(زمان مورد نياز حدودا نصف روز كاري)
1- دريافت كارت امتحان در ازاي ارائه رسيد رزرو
2- انتظار در اتاق نوبت رانندگي
3- امتحان شهر- اگر قبول نشديد كه برويد شماره 6 گزينه قبل و 2400 ين مجدد
4- تحويل آي سي كارت رزرو و مدارك
5- كنترل مجدد مدارك وپرداخت 1750 ين
6- انداختن عكس جهت گواهينامه توسط كامپيوتر
7- انتظار براي صدور كارت گواهينامه- اوتسوكاره سامادشتا
براي دريافت گواهينامه علاوه بر داشتن مدارك لازم چند مورد ديگر نيز ضروري است.
الف- آشنائي به زبان ژاپني درحد حداقل محاوره (هر چند قانونا الزامي نيست اما بعيد است اگر از اين زبان هيچ نمي دانيد به زاحتي موفق به اخذ گواهينامه شويد)
ب- اطلاع از قوانين عبور مرور و علام مربوطه (آئين نامه)
ج- داشتن مهارت هاي اوليه رانندگي مطابق با استانداردهاي ژاپني
الف-زبان شيرين : تصور مي كنم اگر مدتي در اين كشور ساكن بوده ايد خوب مي دانيد كه زبان انگليسي معمولا تمام و كمال براي راه انداختن كارهاي اداري كفايت نمي كند و نا آشنائي به زبان ژاپني براي خارجي ها اغلب مشكل افرين است. اداره راهنمائي و رانندگي نيز از اين قانون مستثني نيست لذا داشتن تسلط به ژاپني در حد درك مفاهيم جمله هاي ساده و قدرت پاسخگوئي به سوالات كوتاه شخصي و دانستن چند اصطلاح ساده (دست چپ – دست راست –بالا – پائين اعداد و شماره ها به ژاپني – مستقيم – ايست – چراغ راهنمائي و غيره ) ضروري است
ب- امتحان آئين نامه:
امتحان آئين نامه امتحاني نسبتا ساده است كه توسط كامپيوتركه به انتخاب شما به زبان فارسي و يا انگليسي با ده سوال برگزار مي شود. حداقل نمره قبولي در اين امتحان 7 مي باشد شخص بنده قبل از امتحان كتاب آئين نامه رانندگي ژاپني را كه به چند زبان توسط فدارسيون اتومبيلراني ژاپن و به قيمت 1000 ين چاپ شده به علت كنجكاوي شخصي مطالعه كردم.
– امتحان شهر
امتحان عملي: لازم به ذكر است اگر راننده با تجربه اي هستيد واقعا دليلي براي نگراني راجع به اين امتحان وجود ندارد. هر چند سمت راست بودن فرمان و بر عكس بودن عوامل رانندگي از دسته راهنما گرفته تا قانون حق تقدم و لاين سبقت ممكن است باعث قاطي شدن پاره اي حركات شود كه نهايتا به دستپاچگي واشتباه و مردودي احتمالي مي انجامد.
امتحان را هم با اتومبيل دنده اي و يا اتوماتيك به انتخاب خودتان مي توانيد بدهيد اما اگر با اتوماتيك باشد اجازه رانندگي با ماشين دنده اي نخواهيد داشت.
پيست امتحان در داخل اداره شامل
رعايت ترتيب و موالات رانندگي
رعايت حق تقدم و ايست كامل در مقابل تابلوي ايست يا چراغ قرمز
مهارت درعبور از جاده مارپيچ تنگ (این تنگ بودن مسائل و جاده ها در ژاپن خیلی مهم است)
مهارت در عبور از پيچ هاي 90 درجه مهارت در تنظيم سرعت و شتابگيري ، تعويض دنده و ترمزبه موقع
مهارت در انتخاب صحيح لاين براي گردش به راست يا چپ يا سبقت
مي باشد.اشتباهات كوچك مثلا انحراف بسیار جزئي از مركز چرخش هنگام پيچ زدن يا دير خلاص كردن دنده و يا دير دادن راهنما و فراموش كردن ترمز دستي قبل از حركت احتمالا بخشوده مي شود (توضیح: اگر بخشوده نشد ایمیل نزنید فحش بدید که من ربطی ندارد.) اما اشتباهاتي چون عدم رعايت حق تقدم، برخورد يا مماسي با جدول ، عدم ايستادن پشت خط چهار راه و انحراف به راست و يا عدم تسلط كافي به كلاچ باعث مي شود تا مجددا ناچار به پرداخت 2400 ين و رزرو مجدد امتحان عملي شويد.

نكاتي كه در پي مي آيند براي قبولي در امتحان رانندگي در ژاپن مفيدند:
-دستپاچه نباشيد. اعتماد به نفس كليد موفقيت شماست
-در صورت تسلط،انتخاب اتومبيل دنده اي احتمالا به نفع شماست. چراكه با تعويض صحيح و حرفه اي دنده مي توانيد گوشه اي از قابليتهاي خود را به افسر آزمون ثابت كنيد.( البته از تعويض دنده به روش پايه يكي و هجده چرخي و ليلاندي بپرهيزيد... درايورها ملتفتند كه)
- به محض ورودبه اتومبيل كمربند ايمني، آينه ها، ترمز دستي و خلاص بودن دنده را چك کرده و منتظر فرمان استارت توسط افسر شويد
- اولين تابلوي پيست مربوطه علامت احتياط است. مثلث وارونه قرمز رنگ ونوشته توماره . ايست كامل پشت خط و احتياط ضروري است.
- هنگام گردش به راست از مسیر چرخش خارج نشده و در انتخاب لاین به فلشهاي روي آسفالت توجه کنید..
- راهنما قبل از تغيير مسير فراموش نشود.
-به علائم چراغ راهنمائي و فلشهاي چراغ سبز توجه كنيد. فلش چراغ سبز بر چراغ قرمز ارجحيت دارد لذا اگر در چهار راهي چراغ راهنمائي قرمز است و چراغ سبزبه صورت فلش مستقيم را نشان مي دهد عبور مستقيم آزاد و گردش ممنوع است. يادتان باشد در ژاپن گردش به چپ روي چراغ قرمز در چهار راههاممنوع است. (برخلاف ايران كه گردش به راست روي چراغ قرمز آزاد است).
-زرد چشمك زن عبور به آهستگي و قرمز چشمك زن عبور با ايست احتياط است.
- هنگام مواجه با مانع وسط جاده راهنما زده سرعت را كاهش داده و به آرامي از مانع سبقت بگيريد. لائي كشيدن از كنار اين مانع هرچند كه حاشا و كلا از مهارتهاي شماست و سخت تر از رد كردن سنگهاي وسط جاده هراز يا عابران نيست اما منجر به مردودي شما خواهد شد.درايوينگ با كلاس.
- هنگام عبور از مارپيچهاي تنگ و زاويه هاي قائم كاملا آرام و با احتياط در حد نيم كلاچ حركت كنيد. سرعت باعث برخورد به جدول و يا سنسورهاي مربوطه شده و ...
- هنگام پيچيدن حتما تمامي جهات را با چشم و آينه چك كنيد و به افسر نشان دهيد كه با هشياري كامل حركت مي كنيد.
- روز امتحان حتما 10 دقيقه زودتردر محل حضور پيدا كنيد و خودتان را نشان بدهيد. بنده هرچد بار اول قبول شدم اما نهايتا مجبور شدم به جاي دو بار، سه بار به سامه زومراجعه كنم چرا كه روز دوم پنج دقيقه دير رسيدم و افسر مربوطه علي رغم اينكه هنوز همه نشسته بودند گفت ...ايما دمه... مو ايكاي يوياكو شيته اوكوره نايونی... هرچي هم گفتم سركار من از اين ماشين زن و بچه نون ميدم. خونم شونصد كيلومتر اونورتره. قطار رو از دست دادم دانشگاه دارم و يه رزو ديگه خيلي برام سخته. بيا و آقائي كن
خدا پدر مادرت رو بيامرزه...با عصبانيت زل زد تو چشمم كه نه نمي شه.
- سر آخر قبل از امتحان نگاهي به پيست بيندازيد و اگر امکان داشت سعي كنيد طوري تنظيم كنيد كه نفر اول نباشيد كه حداقل نگاهي به بقيه كار بقيه داشته باشيد.
- اگر تا حال در ژاپن رانندگي نكرده ايد قبل از امتحان كمي تمرين كنيد به همراه كسي كه تصديق دارد به مدارس رانندگي مراجعه كنيد و ساعتي در پيستهاي آنها تمرين كنيد.

برگرفته از
http://dentist.blogspot.com/2004/01/driving-license.html

1 comment:

Rational said...

با تشکر از نویسنده محترم برخی از اطلاعات نیاز به به روز سازی دارد از جمله روش هلو یعنی سفارت با لطف و تلاش شبانه روزی برادران سفارتی حسابی گلوگیر شده و حدود یکماه معطلی و مقادیر معتنابهی خواهش التماس و از خدا و پیغمبر مایه گذاشتن و پی گم شدن گواهینامه فرد اعلا را به تن مالیدن و بالاخره 3450 ین هزینه مستقیم به علاوه هزینه پست سفارشی برای برگشت مدارک را به دنبال دارد. عجب هلویی شد این!1