Saturday, August 11, 2007

يازده سال زندان انفرادي براي ايراني جوياي كار در ژاپن

يازده سال زندان انفرادي براي ايراني جوياي كار در ژاپن

January 29, 2007

بهروز لطفي‌نسب مي‌گويد: من قهرمان كشتي پهلواني كشور بوده‌ام. در ژاپن آنان من را به دليل اقامت غيرقانوني، مي‌توانسته‌اند به مدت ده روز در زندان بدون انجام دادگاه بازداشت كنند اما آنان در خانه‌اي كه متعلق به من نبود، مقداري مواد مخدر پيدا كرده به همين بهانه من را پنج سال بدون محاكمه در زندان ژاپن زنداني كردند

در آن زمان، روزنامه «يوموري» ژاپن از قول ياكوزاي ژاپن (مافياي ژاپن) مي‌‌نويسد كه من با آنان به دليل مسائل مالي درگير و اضافه مي‌كند كه قهرمان كشتي پهلواني ايران به خاطر همراه داشتن مواد مخدر در زندان است

به اين ترتيب، من كه حدود يازده سال در زندان انفرادي ژاپن بودم، مكاتباتي با سفارت جمهوري اسلامي ايران در توكيو داشته و شرايط خود را براي آنان بازگو كردم، اما در محاكمات، آنان من را از داشتن وكيل انتخابي ـ به دليل بي‌پولي ـ منع كرده و به اين ترتيب، وكيل تسخيري در دادگاه ژاپن از من دفاع مي‌كرد

براي همين من از دادگاه فرجامخواهي ژاپن و ديوان عدالت اين كشور، تقاضا كردم كه هيچ كدام به درخواست من پاسخ مثبت نداده‌اند، حال آن‌كه من در زندان تحت شكنجه بودم و كسي به من در اين زمينه كمكي نكرد

حال مي‌خواهم با حمايت دولت، به حقوق پايمال شده‌ام در سيستم قضائي ژاپن، كه يازده سال من را از زندگي عادي محروم كرده است، شكايت كنم و براي اين كار، مدارك و اسناد خود را به سفارت ژاپن در تهران برده‌ام، اما متأسفانه اين سفارت با پيگيري اسناد مخالفت كرده است

برگرفته از

http://www.hadeseh.com/b/archives/007692.php#007692

No comments: