Friday, August 10, 2007

شیوه ی ادامه تحصیل در مدرسه ی ایرانی در ژاپن


شیوه ی ادامه تحصیل در مدرسه ی ایرانی در ژاپن

مدارک لازم و نحوه ی اقدام جهت ادامه ی تحصیل در این مدرسه:

الف) شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام درمقطع ابتدایی:
1. پایه ی اول ابتدایی: داشتن حداقل شش سال تمام (هجری شمسی)، ارئه ی شناسنامه و تصویر آن.
2. پایه های دوم تا پنجم ابتدائی: ارائه ی مدارک و پرونده ی تحصیلی سالهای قبل.

یادآوری: تحصیل در این مقطع به سه شیوه امکان پذیر است:
1. به صورت دانش آموز رسمی که می بایست در کل ایام هفته (به استثنائ شنبه ها و یکشنبه ها) در کلاس حضور فعال داشته باشد.
2. به صورت داوطلب آزاد که می بایست هفته ای یک روز به صورت ثابت در کلاس درس حضور یابد.
3. به صورت متفرقه که می بایست پس از ثبت نام، فقط در امتحانات خرداد ماه شرکت نماید.
ضمنا ساعت شروع کلاسها در مقطع ابتدایی از ساعت 8:15 تا 12:40 می باشد.

ب) شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام درمقاطع راهنمایی و متوسطه:
ارائه ی مدارک و پرونده ی سالهای قبل.
ادامه ی تحصیل در این مقطع به دو شیوه امکان پذیر است:
1. به صورت دانش آموز رسمی که می بایست در کل ایام هفته (به استثنائ شنبه ها و یکشنبه ها) در کلاس حضور فعال داشته باشد.
2. به صورت متفرقه که می بایست پس از ثبت نام، فقط در امتحانات خرداد ماه شرکت نماید.

یادآوری:
1. ادامه ی تحصیل در مقطع پیش دانشگاهی فقط به صورت داوطلب آزاد (متفرقه) می باشد.
2. تحصیل در مقطع متوسطه فقط در رشته های ریاضی – فیزیک امکان پذیر بوده و در سایر رشته ها در درسهای مشترک به صورت حضوری و در بقیه دروس غیر حضوری خواهد بود.
3. زمان تشکیل کلاسها از ساعت 8 الی 14:20 خواهد بود.

نکته: جهت ثبت نام به صورت رسمی یا داوطلب آزاد، مبالغی دریافت می شود که به توجه به مقطع و نوع تحصیل متفاوت خواهد بود.

با توجه به تجارب شخصی، بهتر است برای کسب اطلاع دقیق از شهریه و مهلت ثبت نام، در ابتدای سال تحصیلی حتما با مدیر وقت تلفنی تماس حاصل بفرمایید.
آدرس و تلفن تماس مدرسه ایرانی در توکیو:

9-13-3 Minami Azabu,Minato-ku Tokyo 106

تلفن تماس هم :0334468882 است که بهتر است در ساعات استراحت ظهر باشد

بر گرفته از

http://japanlife2005.blogspot.com/2006/03/blog-post.html

No comments: