Wednesday, August 01, 2007

جوان موفق ایرانی در ژاپن


جوان موفق ایرانی در ژاپن
ژاپن بنا به دلايل خاص فرهنگی، زبانی و نژادی که در آينده بيشتر در موردش صحبت می‌کنم، باعث شده که ايرانی‌هايی که به صورت مهاجر(چه به عنوان کاری، تحصيلی و ...) اقدام به زندگی در ژاپن می‌کنند، چنان تمايزی بين ايرانی‌ها و ژاپنی‌ها (با توجه به هوش و استعداد سرشار نژاد ايرانی) به وجود نمی‌آيد و به همين خاطر ايرانی‌های ممتاز در زمينه‌های مختلف نسبت به کشور‌های غربی کمتر به چشم می‌خورد و يا اصلا به چشم نمی‌خورد. ولی کم‌کم فرصتی برای ايرانی‌های دورگه (ايرانی-ژاپنی) به وجود آمده است که نسل جديد و توانايی‌های خود را به مردم ژاپن بشناسانند. يکی از اين افراد به نام يو درويش می‌باشد که پدر ايرانی و مادر ژاپنی دارد و تاکنون در ورزش بيس‌بال خوب درخشيده است، و با يک تيم حرفه‌ای هم قرارداد بسته است،‌ ايشان در شهر ازاکا زندگی می‌کنند و اکثر ژاپنی‌ها به خصوص آنهايی که به بيس‌بال علاقه‌مندند،‌ او را می‌شناسند. يو درويش برای بسياری از ايرانی‌ها (مخصوصا انهايی که به صورت غير‌قانونی در ژاپن زندگی کرده و سپس با ازدواج با خانم ژاپنی، در اينجا اقامت گزيده‌اند) نمادی از غرور و افتخار و اميد به آينده‌ای بهتر می‌باشد.
هم اکنون، نگرانی‌هايی در مورد ايشان توسط رسانه‌های ژاپنی در مورد سيگار کشيدن و حضور در پاچينکو منتشر می‌شود

No comments: