Wednesday, August 01, 2007

حمایت اتحادیه های کارگران راه آهن ژاپن از کارگران در ایران

رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگران راه آهن ژاپن :

منصور اسانلو و همه کارگران دستگیرشده سندیکای شرکت واحد را آزاد کنید !

2 فوریه 2006
آقای محمود احمدی نژاد

آقای رئیس جمهور

از سوی کنفدراسیون کارگران راه آهن ژاپن (
JRU )که کارگران راه آهن ژاپن را نمایندگی می کند، به شما می نویسم تا به شدیدترین وجه ممکن، به دستگیری های اخیر فعالین سندیکای شرکت واحد و خویشاوندان آنها و نیز به دستگیری هشت عضو هیئت مدیره سندیکا و تداوم بازداشت رهبر سندیکا، همکار ما، آقای منصور اسانلوآعتراض کنم.

به اطلاع
JRU رسیده است که در جریان اعتصاب روز 28 فوریه که به منظور آزادی منصور اسانلو، به رسمیت شناختن سندیکا و مذاکره برای پیمان دستجمعی فرا خوانده شده بود، نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتصاب،از گاز اشگ آور و باتون استفاده و حتی تهدید کردند که دست به تیر اندازی خواهند زد. گزارش ها حاکی است که بین 400 تا1300 نفر دستگیر شده اند. ارقام بالای دستگیری، صرف نظر از تعداد واقعی دستگیر شده ها، نشان دهنده واکنش نامناسب نسبت به یک اعتصاب موجه است. علیرغم رهایی تعدای از زندانیان، اکثر کارگران دستگیر شده همچنان در زندان بسر می برند. در جریان این اعتصاب، نیروهای انتظامی تعداد زیادی از کارگران را با زور به کار واداشتند و عده زیادی را کتک زدند و برای بازجویی به زندان بردند. گزارشها می گوید که حدود 300 کارگر به شدت مجروح شدند بطوری که احتیاج به مراقبت درمانی پیدا کردند، از کارگران جایگزین استفاده گردید و کارگران شرکت واحد تهدید به اخراج شدند.

قبل از شروع اعتصاب، در 26 ژانویه، هشت نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا به دادگاه فرا خوانده شدند وسپس در اوین، زندانی شدند. همان زندانی که منصور اسانلو در آن تحت مراقبت شدید امنیتی قرار دارد، بی آنکه به وکیل و دارو دسترسی داشته باشد، در حالیکه وضع سلامتی اش بد است.

تداوم آزار و اذیت فعالین اتحادیه ای، بیانگر آن است که دولت شما هنوز حاضر نیست به عنوان عضو سازمان جهانی کار (
ILO ) به تعهدات خود بویژه در ارتباط با اصول آزادی تشکل و پیمان دستجمعی عمل کند.

بنا براین من از شما می خواهم که با صدور دستورات لازم به مقامات قوه قضایی و امنیتی از آنان بخواهید که منصور اسانلو و صدها نفر فعال اتحادیه ای باز داشت شده را آزاد کنند و تمام اتهامات وارده به آنها و نیز احکام زندان فعالین کارگری سقز را لغو کنند

در انتظار تصمیم قاطع و فوری شما نسبت به موارد بالا هستم.

با احترام

یوجی اودا

رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگران راه آهن ژاپن.

ارسال همزمان به:

آقای گای رایدر دبیر کل ICFTU بروکسل

نماینده دایمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی در ژنو.

آقای دیوید کاک لافت دبیر کل ITF لندن

ترجمه و تکثیر از: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://www.etehadbinalmelali.com

alliance@workers-iran.org

No comments: