Friday, August 10, 2007

آموزش در ژاپن

آموزش در ژاپن
آموزش در ژاپن سرگذشت موفقیت آمیزی داشته است. بیش از 92 درصد از کودکان به مهد کودک می‌روند و بیش از 90 درصد از دانش‌آموزان از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند. نرخ بی‌سوادی در ژاپن کمتر از یک در صد است. معلم جایگاه ارزش‌مندی دارد و مورد احترام ویژه‌ای است و تعداد معلمین ورزیده بیش از حد نیاز مدارس است. در جامعه‌ی ژاپن و در نظام آموزشی آن تاکید بر آموزش و یادگیری بر اساس فعالیت‌ گروهی است. یعنی ژاپنی‌ها بیش‌تر مایل‌اند ببینند همه‌ی اعضای کلاس یا گروه از حد معینی از یادگیری بهره‌ور شوند و تقریباً می‌توان گفت که به آموزش فردی کم‌تر اهمیت داده می‌شود. (اساساً فرد در محیط آموزشی و کاری مهم نیست و توانایی‌ها و ویژگی‌های فردی نه فقط مورد توجه و تشویق قرار نمی‌گیرد که منجر به تنبیه و توبیخ هم می‌شود. ضرب‌المثلی ژاپنی می‌گوید که اگر میخی از سایر میخ‌ها بلند‌تر باشد چکش بر سرش فرود خواهد آمد {1}.) مدارس و دانشگاه‌ها شخصیت دانش‌آموزان و دانشجویان را چنان شکل می‌دهند که در ضمن هماهنگی و هم‌شکلی با دیگر هم‌تایان خود آماده باشند با هم برای کسب موقعیت شغلی در شرکت‌های ژاپنی به رقابت برخیزند و نیز در شرکت به نیروی کاری منقاد و مطیع و منضبط بدل شوند که همه‌ی تلاش و فکر و ذکرشان افزایش بهره‌وری شرکت باشد. وزارت فرهنگ و آموزش ژاپن با قدرت تمام همه‌ی مسایل آموزشی را - از تعیین مطالب درسی تا تهیه‌ی کتاب‌ها و نیز تعیین حقوق معلمین و حتا تعیین محل و طراحی ساختمان مدرسه و دانشگاه - تحت کنترل خود دارد. و همین موضوع سبب نوعی هماهنگی (بهتر بگویم یک‌رنگی یا تک‌رنگی) شدید و نیز خشکی و عدم انعطاف می‌شود.
در نظام آموزشی ژاپن دانش‌آموزان و دانش‌جویان نقش بسیار کمی در آموزش دارند و تقریبا هیچ بحث و گفتگویی در کلاس صورت نمی‌گیرد. معلم درس می‌دهد و شاگرد گوش می‌دهد و می‌نویسد (اگر خواب نباشد). شاید به همین دلیل است که شاگردان ژاپنی چندان آماده‌ی جواب‌گویی به پرسش نیستند و صحبت کردن برایشان کار بسیار سختی است که گاه حتا به شکنجه شبیه است. نظام آموزشی ژاپن وظیفه‌اش تولید پیوسته‌ی نیروهای جوان و بالغی است که دارای ذهنی هستند که قابل آموزش و تربیت باشد. شرکت‌های صنعتی همین ذهن‌های بالغ را از دانشگاه‌ها گرفته به مهندس تبدیل می‌کنند. بخش‌های تجاری که به کسب و کار مالی و تجاری مشغول‌اند از همین افراد مدیران تجاری و بازرگانی تربیت می‌کنند. دانشگاه‌های ژاپن نمی‌توانند مهندس یا مدیر و کارشناس امور تجاری تربیت کنند و این وظیفه به بخش‌های صنعتی و خدماتی سپرده شده است

برگرفته از
http://behrooz.blogspot.com/2005_09_01_archive.html

No comments: